Last ned din guide her

Lær deg mer om substitisjon - kanskje det viktigste tiltaket for å redusere risiko! Last ned en enkel guide med 6 nyttige fakta.

6 fakta om substitusjon

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon. Av og til kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på all informasjon. Vet du for eksempel hvor mye det koster å søke om å få lov til å bruke et kjemikalie regulert av REACH? Har du oversikt over de ulike typene av substitusjon? Eller hvilke kjemikalier som er viktigst å substituere? Last ned guiden «6 nyttige fakta om susbstitusjon» og få svaret.