De fem siste årene har Arbeidstilsynet kontrollert over 3 000 virksomheter i ulike deler av bilbransjen. Tilsynsrapporten avdekker blant annet at 7 av 10 bryter regelverket for kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare.

Tilbake til nyhetsoversikt
Publisert
14. mai 2019

For bilbransjen er problemet med kjemikalier stort. Eksempler på stoffer som kan skade helsa er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring.

Noen nøkkeltall fra Arbeidstilsynets tilsynsarbeid i bilbransjen, 2014 – 2019:

70%

Manglet kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare

50%

Brøt med krav om informasjon og opplæring

50%

Manglet stoffkartotek eller hadde manglende ajourføring

Til NRK Trøndelag, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Volheim:

Mange går på jobb og blir hver dag eksponert for ulike typer kjemikalier. Det er i dag ikke gode nok rutiner for å gjøre risikovurderinger av de farlige stoffene på arbeidsplassen. Da klarer man heller ikke å gjøre gode, forebyggende tiltak.

800 000 eksponeres hver dag

Hver dag eksponeres flere hundre tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere. EcoOnline har tidligere skrevet om de skjulte farene på norske arbeidsplasser.

Det aller viktigste er å kartlegge hvilke stoffer man har og finne gode tiltak for å beskytte seg.

Ta ditt ansvar

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at regelverket blir fulgt, og mange av bruddene kunne ha vært unngått dersom virksomhetene hadde hatt mer kunnskap om regelverket.

For å hjelpe virksomheter i gang med smartere og sikrere håndtering av kjemikalier, har EcoOnline laget flere guider og tips. Start med en kartlegging av risiko. Dette vil avdekke om du har behov for å erstatte farlige kjemikalier (substitusjon). Dersom risikovurderingen avdekker at du har spesielt helsefarlige stoffer må du straks skaffe virksomheten et eksponeringsregister.