Vi ønsker å hjelpe deg med å skape et tryggere arbeidsmiljø. Derfor deler vi våre tanker om aktuelle og viktige temaer som vi mener kan være med på å forbedre sikkerheten på din arbeidsplass.

5 tegn på at du burde bytte HMS-verktøy

HMS-arbeid kan være tidkrevende. For å sikre at din virksomhet følger loven og skaper de beste rutinene for en sikker arbeidsplass, er du avhengig av et lettvint system som er tilgjengelig for hele organisasjonen...

Les mer

Rapportering av avvik, er det så viktig da?

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Så, hva er egentlig et avvik og hvorfor er det så viktig?

Les mer

Krav om stoffkartotek på papir er fjernet

Det er nå godt over et år siden (januar 2018) myndighetene fjernet kravet om stoffkartotek på papir. Siden den gang har flere bedrifter dratt nytte av fordelene med et digitalt stoffkartotek.

Les mer

5 måter å spare tid med digitalt stoffkartotek

Hvem har ikke kjent på den frustrerende følelsen av at tiden ikke strekker til. Da er det fort gjort å nedprioritere enkelte arbeidsoppgaver. Kanskje aller først de oppgavene som ikke gir umiddelbare resultater, som for eksempel papirarbeid.

Les mer

Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er viktigst.

Les mer

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

Les mer

Farlige stoffer på arbeidsplassen

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere...

Les mer

Menn, yrke & kreft – den dystre sammenhengen

Et uakseptabelt høyt antall menn får kreft av jobben sin. Usikker på om du det finnes registerpliktige stoffer på din arbeidsplass?

Les mer