5 praktiske steg til å endre sikkerhetskulturen i din virksomhet

 I følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet defineres sikkerhetskultur som «summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd». Hvordan er det med atferd og...

Skrevet av Helene Brodersen

 I følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet defineres sikkerhetskultur som «summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd». Hvordan er det med atferd og holdninger knyttet til sikkerhet i virksomheten din?

En sunn sikkerhetskultur er avgjørende for å lykkes med alle helse- og sikkerhetsrelaterte prestasjoner i virksomheten. Med en praktisk og trinnvis tilnærming til å endre holdninger, atferd og normer for organisasjonens ansatte, er sjansen for å lykkes større. La deg inspirere av de fem trinnene nedenfor for å endre sikkerhetskulturen i bedriften din.

Lær mer om et HMS-system som fremmer sikkerhetkultur her >

1. Engasjement og kommunikasjon

Begge deler er viktig for å skape en vellykket og positiv sikkerhetskultur på arbeidsplassen. For det første er engasjement et essensielt element som krever at virksomhetens toppledelse forplikter seg til sikkerhetstiltak. En tilnærming kan for eksempel være å benytte fakta og statistikk. Presenter konkrete fordeler der ledelsen kan se lønnsomheten i en god sikkerhetskultur. For eksempel gjennom måling av de ansattes trivsel, mindre fravær, bedre rapportering og en bedre oversikt over eventuelle utfordringer. Sett tydelige og oppnåelige mål. Ideelt sett ønsker du å forsikre deg om at ingen blir skadd eller syke som følge av jobben de gjør.

Les mer om hvordan rapportering av nestenulykker kan være en effektiv tilnærming for å redusere antall ulykker.

Kommunikasjon på tvers av selskapet kan lette overgangen til en bedre sikkerhetskultur på arbeidsplassen. En god metode å øke sikkerhetskommunikasjonen på er å holde jevnlige sikkerhetssamtaler om aktuelle og relevante sikkerhetsnyheter i bransjen din. Ekte eksempler på konsekvensene av dårlig sikkerhetskultur kan ofte få mye oppmerksomhet. Å gjøre bedriftens sikkerhetspolitikk lett tilgjengelig for dine ansatte kan bidra til å implementere forventninger og beste praksis når det gjelder å fullføre trygt arbeid.


2. Vær et godt forbilde

Det er viktig at du går foran som et godt eksempel ved å følge alle interne regler for sikkerhet og oppfordre de ansatte til å gjøre det samme. Hvis ledelsen er villig til å engasjere seg i sikkerhet, vil de ansatte følge den. Ved å utnevne ansvarlige personer for helse- og sikkerhetsprosedyrer, kan du bidra til å fremme ansvarlighet.

Virksomheter med en sterk sikkerhetskultur forstår at krisesituasjoner og hendelser kan oppstå når som helst og har robuste systemer for å håndtere dem omgående. De har effektive metoder for å kommunisere disse hendelsene internt, samt kunnskap for å undersøke og forstå deres årsaker til hendelsen. Viktigst av alt er at de lærer av disse hendelsene og sikrer at det aldri skjer igjen.

Les «5 måter å få medarbeiderne dine involvert i HMS-arbeidet» for flere tips.

3. Utvikle og implementere en positiv rapporteringsprosess

Å utvikle en positiv holdning til rapportering av helse- og sikkerhetsproblemer er avgjørende for å forbedre sikkerhetskulturen i virksomheten. En måte å fremme dette på er å utvikle et vurderingssystem ved å belønne ansatte som rapporterer sikkerhetsrisiko eller bekymring. En positiv sikkerhetskultur vil være mye enklere å bygge og vedlikeholde når ansatte føler seg komfortable med å rapportere om hendelser og ulykker. Det kan også bidra til å forhindre og redusere nestenulykker og alvorlige hendelser.

Bedrifter med sterk sikkerhetskultur er åpne for endring og leter alltid etter den beste måten å sikre at sikkerhetsstyring blir gjort på den mest effektive måten. Heldigvis finnes det mange smarte og digitale verktøy på markedet som kan være med og effektivisere rapportering av hendelser, etterforskning av ulykker, opplæring og mye mer.

 

4. Gi opplæring

Effektiv sikkerhetskultur krever kompetanse og ansatte som har blitt opplært vil enklere kunne relatere til sikkerhetskulturen fordi de er oppmerksomme på risiko og effekten de kan ha på å opprettholde sikkerhet på arbeidsplassen. Å investere i å trene de ansatte i helse- og sikkerhetsrutiner beviser ditt engasjement for sikkerhet og bør inngå som en del av alle nyansatte "onboarding".

 

5. Involver medarbeiderne

En metode for å bygge og opprettholde en god sikkerhetskultur er gjennom sterkt engasjement fra de ansatte ved å involvere dem i hele prosessen. Å opprette en sikkerhetskomité med ansatte fra alle avdelinger kan sikre at ulike meninger og spørsmål blir adressert. Vedtak som gjøres av slike komiteer har som regel større innvirkning på organisasjonens overordnede fokus på sikkerhetsinitiativer, enn dersom de ansatte kun blir diktert hvilke vedtak som gjelder. Noen av de mer etablerte komiteene har også bestemmelsesrett over helse- og sikkerhetsbudsjettet. God ledelse og jevnlige møter er avgjørende for komiteens suksess.

 

Trenger du hjelp til å komme i gang? Du kan nå teste markedets mest fleksible HMS-system - GRATIS!

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Skrevet av Helene Brodersen

Helene is our in-house journalist. She is dedicated to translating complex topics into easy-to-read and understandable stories.

Relaterte artikler

| EcoOnline
Din guide til ISO 45001 sertifisering

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) dør mer enn 7600 mennesker hver dag som følge av arbeidsrelaterte...

| EcoOnline
Hva er en HMS-plan?

Det ligger i ordet. En HMS-plan er enkelt og greit en plan for HMS-arbeidet vårt. En plan for å sikre at arbeidsmiljøet...

| EcoOnline
Hvem, hva og hvor når vi snakker om HMS internkontroll

I mitt arbeid med HMS i privat og offentlig sektor, får jeg jevnlig spørsmål når det gjelder HMS internkontroll. Alt...