Fremtidens arbeidsliv er nå - er du forberedt?

Digitalisering, nytenkning innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), økt fokus på bærekraft, trivsel, og mental helse, har ført til et arbeidsliv i rask endring. Hvordan kan vi best møte den "nye normalen"?

Skrevet av Helene Brodersen

Digitalisering, nytenkning innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), økt fokus på bærekraft, trivsel, og mental helse, har ført til et arbeidsliv i rask endring. Hvordan kan vi best møte den "nye normalen"?

I dag setter ny teknologi og ulike virksomhetsorganiseringer nye premisser for arbeidsmarkedet. For å lykkes med å løse utfordringene vi opplever i dagens samfunn og arbeidsliv, vil det kreve en mer dynamisk og bærekraftig tilnærming til helse og sikkerhet. I denne artikkelen kan du lese mer om utviklingen innen HMS, og hvordan dette vil påvirke virksomheten din.  

Nytenkning innen HMS
HMS-funksjonene har tradisjonelt handlet om ulykker og uønskede hendelser. Forskning på sikkerhet og styring har derfor satt søkelyspå scenarier der ting går galt. Bedriftshelse har tradisjonelt vært knyttet til høyrisikoindustrier som gruvedrift, olje og gass, men i dag kommer nye og fremvoksende risiko inn i søkelyset, som mental helse, stress og muskel- og skjelettplager. 

HMS guide CTA

De uskarpe linjene mellom fritid og jobb vil komme i tillegg de tradisjonelle yrkesfarene (kjemiske, biologiske, fysiske), og skape nye psykososiale utfordringer for arbeidstakere. Denne endringen i arbeidsdynamikken har lagt en betydelig byrde på de ansattes fysiske og mentale helse. Som et resultat fokuserer bedrifter nå mer på menneskelig kapital for å lykkes i fremtiden.

Digital transformasjon
Teknologi forandrer vår verden og påvirker nesten alle aspekter av HMS-funksjoner i dag.  Med banebrytende teknologi, som maskinlæring, kunstig intelligens og "tingenes internett" (IoT) har det blitt enklere å engasjere de ansatte. Gjennom digital HMS-teknologi kan bedrifter nå ta i bruk bærbar teknologi, noe som gjør at rapportering av hendelser kan skje i sanntid

Covid-19 har samtidig vist hvor kritisk det var for bedrifter å implementere digitale løsninger for sine ansatte. Både som et tiltak for å redusere spredning av viruset, men også som et tiltak for å  sikre kontinuitet i driften og samtidig holde de ansatte trygge. Dette krevde en ny form for koordinert innsats mellom alle ledd i verdikjeden, fra ledelsen til de ansatte. Den verdensomspennende pandemien har forsterket viktigheten i å ha en tydelig oversikt og plan over risiko i virksomheten før krisen skjer. 

De økonomiske fordelene ved HMS-ledelse har aldri vært tydeligere
Dårlig helse- og sikkerhet påvirker ikke bare arbeidstakeren og virksomheten. Kostnadene ved arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer er betydelige. Nye estimater fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) viser at arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer koster EU minst 476 milliarder euro hvert år (tilsvarer 3,3 % av europeisk BNP). Kostnaden for arbeidsrelaterte kreftformer alene utgjør 119,5 milliarder euro. Ifølge tall fra Sintef, koster sykdom og skader på jobb i Norge, 30 milliarder årlig.  

På bakgrunn av de store endringene i arbeidslivet, har også EU sett seg nødt til å modernisere sitt HMS-rammeverk knyttet til det grønne og digitale skifte. Hovedmålet med HMS-rammeverket for 2021 – 2027 er å gjøre arbeidsplassene tilpasset og egnet for fremtiden. Du kan lese mer om det nye rammeverket her. 

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Skrevet av Helene Brodersen

Helene works as Head of PR, Brand & Communication. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte artikler

| EcoOnline
HMS på byggeplass

HMS på byggeplass er noen steder totalt fraværende, mens andre byggeplasser virkelig har forstått hvorfor disse tre...

| EcoOnline
Ny lov skal fremme sosial bærekraft

Første juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft, med krav om at virksomheter skal gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til...

| EcoOnline
Systematisk HMS-arbeid

Du har helt sikkert hørt ordene «systematisk HMS-arbeid». Men hva ligger egentlig i disse ordene? Målet med dette...