EcoOnline Blogg

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på ar...

Les mer

5 måter å spare tid med digitalt stoffkartotek

Hvem har ikke kjent på den frustrerende følelsen av at tiden ikke strekker til. Da er det fort gjort å nedprioritere enkelte arbeidsoppgaver. Kanskje aller førs...

Les mer

Krav om stoffkartotek på papir er fjernet

Frem til januar 2018 fantes det krav om at et stoffkartotek skulle finnes på papir. Dette skapte stor ineffektivitet hos mange ettersom det krevde mye tid og re...

Les mer

Rapportering av avvik, er det så viktig da?

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til r...

Les mer

Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de ...

Les mer

Når det verste som kan skje, skjer

3. oktober 2017 opplever treverksbedriften Alvdal Skurlag alle virksomheters mareritt da en av deres ansatte dør etter å ha fått i seg det svært giftige stoffet...

Les mer

Stoffkartotek enkelt forklart

Et stoffkartotek er en oversikt over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Arbeidsmiljølovens § 4-5, punk 4 definerer stoffkartotek slik: «Kartoteket skal...

Les mer

Kontakt oss