En distributør er en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, herunder en detaljist, som for en tredjepart lagrer eller bringer i omsetning et stoff, alene eller i en stoffblanding.

Distributør

Som distributør plikter du å:

  • levere sikkerhetdatablad eller annen kjemikalieinformasjon i henhold til REACH-regelverket
  • levere reviderte sikkerhets- og informsjonsblader til kunder som har handlet i løpet av de siste 12 månedene

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Publisher hjelper deg å oppfylle krav om leveranse, oppdatering og videreformidling av sikkerhetsdatablad.