Bedre oversikt – færre kjemikalier

Med stoffkartoteket Eco Archive kan alle få en enkel og oppdatert tilgang via vårt intranett og i HMS-håndboken. - Dag Hollekim, E-CO Energi

Vi har benyttet EcoOnline i over ti år. Det er vanskelig å forestille seg i dag at vi en gang hadde stoffkartotek i permer. Det var svært tidkrevende og var ikke alltid oppdatert.

E-CO Energi har ansatte i Aurland, Hallingdal og Solbergfoss med arbeidsplasser inne i mange kraftstasjoner. Med stoffkartoteket Chemical Manager kan alle få en enkel og oppdatert tilgang via vårt intranett og i HMS-håndboken.

EcoOnline gir E-CO Energi god oversikt over antall stoffer og systemet bidrar til at vi holder antallet kjemikalier nede på et fornuftig nivå.