EcoOnline, den ledende europeiske leverandøren av programvare for kjemikalie- og HMS-dokumentasjon, kjøper et av Sveriges ledende leverandører innen HMS-programvare, Nordic Port AB.

Tilbake til nyhetsoversikt
Publisert
1. juli 2019

Gjennom oppkjøpet styrker EcoOnline sin posisjon innen digitale løsninger for kjemisk håndtering. I tillegg utvides produktporteføljen også å inneholde løsninger innen miljø og kvalitet, primært med fokus på offentlig transport og bilparker.

– Nordic Port har mange lojale kunder i både Norge og Sverige, og de har en tilsvarende visjon, forretningsmodell og kultur som EcoOnline. Sammen vil vi være i stand til å betjene alle kundesegmenter enda bedre, sier administrerende direktør i EcoOnline Group, Göran Lindö.

En perfekt match for markedet

EcoOnline har de siste årene ekspandert kraftig gjennom både oppkjøp og organisk vekst. For å imøtekomme markedets behov for mer komplette HMS- og kvalitetsstyringssystem, lanserte EcoOnline tidligere i år Safety Manager.

– Ved å kjøpe Nordic Port vil EcoOnline, i tillegg til å styrke sine løsninger for kjemikaliedokumentasjon, nå kunne tilby et miljø og kvalitetsstyring verktøy som løser et bredere spekter av utfordringene til våre kunder, sier Göran Lindö.

Administrerende direktør i Nordic Port, Martin Johansson, ser frem til å bli en del av Europas ledende programleverandør for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet:

– For oss betyr det å bli med i EcoOnline at vi kan dele kunnskap og beste praksis med mer enn 200 nye kolleger. Vi ser frem til å bringe våre løsninger, kompetanse og erfaring til EcoOnline og deres kundebase. Sammen kan vi bidra til å beskytte mennesker og miljø enda bedre!

Göran Lindö

CEO EcoOnline Group

T: +47 452 00 660

M: goran.lindo@ecoonline.com

Martin Johansson

CEO Nordic Port

T: +46 (0)704 73 99 28

M: martin.johansson@nordicport.se

Fakta om EcoOnline

EcoOnline er en ledende leverandør av digitale løsninger for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, som hjelper virksomheter med å få kontroll og følge loven – enkelt og kostnadseffektivt. Selskapet ble grunnlagt i 2000, og har i dag over 5 800 kunder og nærmere 200 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland og Storbritannia. EcoOnline opplever rask vekst og stor etterspørsel etter sine tjenester i alle typer markeder.

EcoOnlines visjon er å være den foretrukne leverandøren av HMS programvare, som leverer holdbare resultat for både mennesker og miljø. Gjennom vår innovative programvare hjelper vi våre kunder til en trygg, holdbar, effektiv og attraktiv arbeidsplass.

Protecting People and the Environment

Fakta om Nordic Port

Nordic Port ble etablert i 1995 og har i dag 23 heltidsansatte, som alle befinner seg i deres Gøteborg-kontor. Selskapet er et av Sveriges ledende leverandører og utviklere av SaaS programvare innen HMS. Deres produkter hjelper bedrifter og organisasjoner til å etablere og vedlikeholde styringssystemer som gjør at kvalitets-, miljø- og sikkerhetsfaktorer blir et enda sterkere konkurransefortrinn.

Nordic Port har hovedsakelig fokusert på å betjene kunder innen farmasøytisk, medisinsk utstyr, offentlige myndigheter, helsevesen, kommuner og kollektivtransportsektorer i Sverige og Norge.