Etter to års utvikling i tett samarbeid med ulike entreprenører og innholdsleverandørene Logiq og EcoOnline, lanserer Norsk Byggtjeneste ProsjektDok - en digital tjeneste som gir entreprenøren full kontroll på all produktdokumentasjon gjennom hele byggeprosessen.

Tilbake til nyhetsoversikt
Publisert
11. januar 2019

Et verktøy for både ledelse og saksbehandling

– Målet er å gjøre ProsjektDok til et markedsledende produkt for digitalisering av hele verdikjeden. Ved å dra nytte av flere databaser, som for eksempel digitalt stoffkartotek, bidrar verktøyet til mer kvalitet og effektivisering, sier Halvard Gavelstad, CEO Norsk Byggtjeneste.

Det stilles strenge lovkrav til å dokumentere egenskapene til de produktene som brukes i et byggeprosjekt. I tillegg er sertifisering i henhold til BREEAM-NOR standarden blitt en viktig indikator for alle seriøse aktører i bransjen. Kravet til dokumentasjon er med andre ord enormt.

– Takket være vår partner EcoOnline, inkluderer ProsjektDok et detaljert, lovpålagt stoffkartotek som gir varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte. Stoffkartoteket oppdateres i sanntid og verktøyet gir beskjed om behov for risikovurdering eller dersom det skulle være produkter som ikke er godkjent i henhold til lovkrav eller markedskrav. På den måten kan du reagere dersom det dukker opp produkter som ikke tilhører prosjektets miljøprofil, forklarer Rupert Hanna, CDO Norsk Byggtjeneste.

Økt bærekraft

Ved å samle alle handelstransaksjoner fra grossist/kjeder og direkte handel mellom produsent og entreprenør ligger det mange muligheter i å planlegge og overvåke alle innkjøp. På den måten innebærer ProsjektDok potensielt store besparelser for entreprenører og deres underleverandører.

For EcoOnline har prosjektet vært svært motiverende fordi hele verdikjeden nå kan foreta flere bærekraftige valg i byggeprosessen.

– Vi er der for å tilgjengeliggjøring nødvendig informasjon for at en entreprenør eller byggherre skal kunne planlegge prosjektet sitt med tanke på konsekvensene for helse og miljø, avslutter prosjektleder hos EcoOnline, Sofie Sarre Ramstad.