Hand holding smartphone with hand drawn media icons and symbols concept


Chemical Manager gir enklere og sikrere kjemikaliehåndtering innen eiendomsservice og drift av anlegg med informasjon og dokumentasjon tilgjengelig for alt personell

  • Kjemikaliehåndtering for byggdrift, vaktmestertjenester, renhold og parkstell på en mer effektiv og sikker måte. Se vår brukervennlige app-baserte løsning
  • Sikrere og mer effektiv vaktmesterservice for alle – eiendomsforvalter, kvalitetssjef, vaktmestere, renholdere og innleid personale
  • Appen inneholder Nordens største database med sikkerhetsdatablad og verneblad
  • Enklere og sikrere håndtering av kjemikalier

Enklere og sikrere håndtering av kjemikalier

I dag stilles det store krav til sikkerhet og kvalitetssikring på alle nivåer ved bruk av kjemikalier innen eiendomstjenester, vedlikehold av borettslag og drift av anlegg og parker. Chemical Manager er et app-basert system som gir boligselskaper, borettslag og kommuner sikrere og mer effektiv bruk av kjemikalier ved eiendomsforvaltning i alle ledd – fra drift, vaktmestertjenester og vedlikehold til renhold og parkstell. Vaktmestere, driftsledere og operatører skriver notater i appen på stedet. Det gir enklere vedlikehold, sikker og god kommunikasjon med alle relevante personer.

En mer effektiv arbeidshverdag for alle

Productivity

Tilgjengelighet

Brukervennlig tilgang til viktig informasjon direkte i brukerens smarttelefon

Ready-to-Use-135

Digitalisering

Markedets eneste app-baserte løsning for smartere og sikrere bruk av kjemikalier for boligselskaper, borettslag og kommunale anlegg

Mobile_App_NP

QR-koder

QR-koder gir umiddelbar tilgang til korrekt sikkerhetsdatablad ved arbeid med kjemikalier – det sikrer rett vernetiltak for både ansatte og ev. redningsmannskap

Nedlastbar guide

Hvorfor ikke lese vår korte guide om risikovurdering?

Last ned guiden "risikovurdering i fem trinn" ved å fylle ut skjemaet til høyre. Det er en god start på veien til sikrere kjemikaliehåndtering, vi lover. 

“Vi hadde i Jorton bruk for en database hvor vi lett kan holde orden på papirarbeid og administrasjon av sikkerhetsdatablader for våre kjemiske stoffer. I en større virksomhet som vår, med mange avdelinger, gjør det arbeidet vårt mye lettere når vi kan dele opp produktene våre avdelingsvis.”
Stine Kongstad Arbeidsmiljøkoordinator, Jorton A/S Norgelogo_1

Lotte
Account Manager, EcoOnline

Ta kontakt med oss for å lære mer om Chemical Manager

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger.

Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

Kontakt oss