GRATIS WEBINAR

Meld deg på våre webinarer og øk din kunnskap om HMS-arbeid og kjemikaliesikkerhet! 

Et webinar er et online foredrag som du streamer live fra din PC, mobil eller nettbrett. Sitt i ro og fred, ta det når det passer deg og øk din kunnskap sammen med våre erfarne eksperter innen HMS -og kjemikalieregelverk.

Med kjemikaliehåndtering og HMS-arbeid kommer det en rekke lovkrav til dokumentasjon, som det kan være vanskelig å holde styr på. Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å øke din kunnskap om regelverket slik at du kan få oversikt over hva som kreves av deg. I tillegg byr våre erfarne eksperter på en rekke tips til hvordan du kan jobbe mer effektivt og samtidig skape trygge og holdbare arbeidsplasser.

 

Live webinarer 

Meld deg på et eller flere av våre kommende webinarer via linkene under. 

 

 

De mest stilte spørsmålene om kjemikaliehåndtering og våre svar del 2

27. April kl 13:00

I dette webinaret vil Anita og Simen svare på de mest stilte spørsmålene vi får om kjemikaliehåndtering. Du vil også få mulighet til å stille alle spørsmålene du har om kjemikaliehåndtering og få svar på disse i webinaret.

meld deg på her

Rapportering i Chemical manager – lær mer om hvordan du kan rapportere smart og effektivt

26. mai kl 13:00

Rapportering er viktig for at du og din bedrift skal ha kontroll på kjemikaliene. I dette webinaret lærer du mer om best practices for rapportering og analyse og du får et innblikk i hvordan du kan jobbe med rapportering i stoffkartoteket Chemical Manager.

meld deg på her

On demand webinarer

Dette er webinarer vi allerede har gjennomført men du kan se disse webinarene når du vil og så mange ganger du vil.  

 

 

Våre tips til ditt stoffkartotek EcoOnline Chemical Manager

Bli med på webinar og bli en bedre bruker av stoffkartoteket Chemical Manager. Webinaret vil ta for seg blant annet: tips og triks til god kjemikaliehåndtering, moduler i nytt brukergrensesnitt og gjennomgang av hvordan du bruker våre oppdaterte moduler

se webinaret her

De mest stilte spørsmålene om kjemikaliehåndtering og våre svar 

I dette webinaret vil Anita og Simen svare på de mest stilte spørsmålene vi får om kjemikaliehåndtering. Du vil også få mulighet til å stille alle spørsmålene du har om kjemikaliehåndtering og få svar på disse i webinaret.

se webianret her

Risikovurdering av kjemikalier

I dette webinaret vil du lære mer om hva risiko, risikovurdering og risikohåndering er. Inge vil også vise hvordan du kan gjøre en risikovurdering i EcoOnlines digitale stoffkartotek Chemical Manager. Webinaret avsluttes med en Q&A-del hvor du får mulighet til å stille spørsmål om risikovurdering av kjemikalier.

se webinaret her

Avvikshåndtering for å forhindre ulykker i næringsmiddelindustrien

Dette webinaret er relevant for bedrifter i næringsmiddelindustrien. Webinaret handler om avvikshåndtering i industrien og hvordan good avvikshåndtering vil føre til redusert antall ulykker.

se webinaret her

ISO 14001 Standarden i praksis

Onsdag 18. November kl 13:00 holder vår HMS ekspert Joakim webinar om ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse og er basert på kontinuerlig forbedring og overholdelse av regelverk. Vi håper å se deg der!

Se webinaret her

Dette må du vite om eksponeringsregister for farlige kjemikalier

Visste du at arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier skal føres i et register? Bli med på webinar med Inger Marie og lær mer om Eksponeringsregister.

Se webinaret her

Oppgradering fra gammel til ny systemløsning

Dette webinaret er for våre kunder. I webinaret vil Tina gå igjennom forskjell på ny og gammel løsning.

Se webinaret her

HMS Revisjoner

Mange bedrifter er pålagt eller har pålagt seg selv til å gjennomføre forskjellige typer revisjoner som vernerunder, sjekklister, internrevisjoner for ISO. I dette webinaret forteller vår HMS ekspert Joakim om de forskjellige revisjonene. Han vil også vise et eksempel på revisjon med tilrettelagte maler, planlegging og enkle muligheter for endring i EcoOnline Safety Manger.

se webinaret her

Substitusjon av farlige kjemikalier

I dette webinaret møter du Dagrun, hun vil fortelle deg det du trenger å vite om substitusjon av farlige kjemikalier. I webinaret vil hun også gå gjennom et eksempel på substitusjon i EcoOnlines substitusjonsverktøy.

se webinaret her

Hvordan gå fra perm til skjerm?

Lagrer du sikkerhetsdatabladene dine i en perm? Bli med på webinar og lær hvordan du kan gå fra perm til skjerm! Dagrun gir deg nyttige tips og viser deg hvor mye lettere det er å ha hele stoffkartoteket digitalt.

Se webinaret her

Bedriftscase - Erfaringer fra Unger Fabrikker

I dette webinaret får vi besøk av John-Kåre Egeland fra Unger Fabrikker som skal snakke om hvordan de jobber med kjemikaliehåndtering og HMS. Unger Fabrikker har brukt Chemical Manager i flere år og vil dele deres erfaringer om hvordan du kan jobbe enklest mulig i et digitalt stoffkartotek.

Se webinaret her

Avviks- og ulykkeshåndtering, en viktig del av HMS arbeidet.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik og ulykker. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Vi arrangerer webinar om Avvik og Ulykke for å bidra til å øke kunnskapen om dette temaet.

Se webinaret her

Hvordan jobbe med risikovurdering for HMS

Risikovurdering er et vanskelig men populært tema. I dette webinaret håper vi å gi deg informasjonen du trenger for å sette i gang, bli bedre på eller forenkle risikovurderingsprosessen i din virksomhet.

se webinaret her

Substitusjon av farlige kjemikalier – sånn gjør du

I dette webinaret møter du Caroline, hun vil fortelle deg det du trenger å vite om substitusjon av farlige kjemikalier. I webinaret vil hun også gå gjennom et eksempel på substitusjon i EcoOnlines nye substitusjonsverktøy. Webinaret vil bli holdt på Svensk, men innhold vil også være gjeldende for Norge

se webinaret her

Latest trends in health and safety training

Dette webinaret tar for seg noen av de nyeste trendene i HMS-opplæringskrav, utførelse av behovsanalyse for HMS-opplæring i organisasjoner og noen av de nyere teknologiene som brukes i helse-og sikkerhetsopplæring.

Se wenbinaret her

De viktigste kravene i HMS regelverket - og en smart løsning

Det kan være vanskelig å få en oversikt over alle kravene som stilles i HMS regelverket og samtidig finne et system som løser kravene. Derfor har vi laget et webinar om de viktigste kravene i HMS regelverket – og en smart løsning.

se webinaret her

Slik risikovurderer du kjemikaliene dine

Risikovurdering er et viktig lovkrav fordi det hjelper deg med å identifisere hvilke kjemikalier som er farlige, og gjør det dermed enklere å prioritere tiltak. Det er derfor avgjørende at du og din bedrift er kjent med hvordan man gjør en god risikovurdering.

Se webinaret her

Alt du må vite om sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Fordi et datablad ofte inneholder mange 100 sider med informasjon kan det være vanskelig å vite hvordan du skal forholde deg til informasjonen. Se webinaret nå og Anita gir deg svar på alt du må vite om sikkerhetsdatablad!

Se webinaret her

Stoffkartotek enkelt forklart

Et stoffkartotek er virksomhetens viktigste verktøy for å få kontroll på kjemikaliene. Vi på EcoOnline er over gjennomsnittet opptatt av at folk skal være trygge på arbeidsplassene sine. Derfor ønsker vi å gjøre det enklest mulig for deg å lære mer om stoffkartotek, og hva blir vel enklere enn et webinar? Se webinaret når du vil og få inspirasjon til hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass!

Se webinaret her

Kontakt oss