Nedlastbar Guide

CLP merking - nye faresymboler

Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

Last ned din kostnadsfrie guide her

Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

CLP merking - nye faresymboler

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger.  CLP merking berører alle virksomheter som produserer, importerer, selger eller bruker farlige kjemikalier. Dersom et produkt klassifiseres som farlig, skal disse merkes for fysisk fare, helse- og miljøfare.

Nye faresymboler har eksistert siden 1. juni 2017, og gjelder alle produkter som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk. De oransjefargede faresymbolene er erstattet med farepiktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg finnes det flere farepiktogrammer enn tidligere.