Skaff deg oversikt over hvilke HMS-oppgaver som skal dokumenteres

 

I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) stilles det krav til at HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjon av internkontrollen varierer etter virksomhetens art, aktivitet, risiko og størrelse. Krav til kartlegging, risikovurdering og forebyggende tiltak gjelder både store og små virksomheter, og uten et system for HMS-arbeidet kan det være vanskelig å følge loven.

 

Last ned en oversikt med 5 punkter og skaff deg oversikt om ditt HMS-system tilfredsstiller dokumentasjonskravene.