Virksomheter som registrerer flest avvik har færrest ulykker.

 

I følge internkontrollforskriften § 5, punkt 7 skal alle virksomheter ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivning). Et avvik kan ofte handle om små ting i hverdagen, som en løs kabel på gulvet eller at noen har sølt noe et sted i bedriften.

Lær deg mer om avvik – last ned en enkel oversikt med 5 viktige punkter.