Nedlastbar Guide

Få en oversikt over farepiktogram med vår gratis CLP-Plakat

CLP merking - Har du kontroll på kjemikalier og de nye faresymbolene?

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger.  CLP merking berører alle virksomheter som produserer, importerer, selger eller bruker farlige kjemikalier. Dersom et produkt klassifiseres som farlig, skal disse merkes for fysisk fare, helse- og miljøfare.

Nye faresymboler har eksistert siden 1. juni 2017, og gjelder alle produkter som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk. De oransjefargede faresymbolene er erstattet med farepiktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg finnes det flere farepiktogrammer enn tidligere.

Last ned din kostnadsfrie guide her

smartmockups_kqc3tu8t
Guidens innhold

Last ned plakaten vår over CLP-merking og heng den opp slik at de ansatte får oversikt over farene.

CLP-plakat over farer