Risikovurdering er virksomhetens viktigste metode for å avdekke hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen.

 

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for farlige stoffer, som for eksempel rengjøringsmidler, avfettingsmidler, desinfeksjon og oljer. I tillegg kommer gass, røyk og støv, fra stein, sand, mel og tre.

Dette er stoffer som er farligere enn folk flest er klar over, og som kan gi kreft, luftveissykdommer, hudsykdommer, allergier, skader på hjerne og nervesystem, fertilitetsproblemer og fosterskader.

 

Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer - start med å laste ned en komplett guide til alt du bør vite om kartlegging av risiko.