Last ned en enkel oversikt over hvordan du raskt kan finne frem til den viktigste informasjonen i et sikkerhetsdatablad


Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.  Sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering.