Ved å jobbe kontinuerlig med å oppdatere våre sikkerhetsdatablad får vi en god oversikt over hvilke produkter vi til enhver tid har i vårt sortiment. Uten Eco Archive hadde dette vært vanskelig å få til. Systemet er under stadig forbedring noe som understreker at EcoOnline er en seriøs aktør i markedet. - Erik Aasen, Produktspesialist.

Uten hjelp fra EcoOnline hadde det vært vanskelig

Som en av Norges største bilimportører er vi opptatt av å ha riktig fokus på hva vi bruker kjemikalier og andre helsefarlige produkter til, og at vi følger norsk lov. I bilbransjen er det mye kjemikalier som brukes til forskjellige prosesser. Derfor er det viktig og følge opp at vi til enhver tid etterstreber å ha det beste og minst miljøskadelige produktet i vårt sortiment. Vi har et stort forhandlernett som gjør innkjøp hos oss, og vi er forpliktet til å ha sikkerhetsdatablader til alle kjemikalier tilgjengelig.

Vi samarbeider med BIS Produksjonspartner som hjelper oss å opprette sikkerhetsdatablader og legger dette ut for oss på web. Ved å jobbe kontinuerlig med dette får vi en god oversikt over hvilke produkter vi til enhver tid har i vårt sortiment. Uten hjelp fra EcoOnline hadde dette vært vanskelig og få til. Systemet er under stadig forbedring noe som understreker at EcoOnline er en seriøs aktør i markedet.