Sikker bruk av kjemikalier i næringsmiddelindustrien

Produksjon og bearbeiding av drikke- og matvarer er Norges største industrinæring. Stadig strengere regelverk for å øke matsikkerheten i næringsmiddelindustrien fører til at alle de ulike sektorene innen denne bransjen er helt avhengig av et effektivt og transparent system for å sikre trygg håndtering av kjemikalier. EcoOnline har 20 års erfaring med å hjelpe næringsmiddelindustrien med bedre kontroll på kjemikaliene.

dreamstime_xl_107588759
Gratis webinar

Avvikshåndtering for å forhindre ulykker i næringsmiddelindustrien     

I dette webinaret tar vi for oss avvik - og ulykkes håndtering i næringsmiddelindustrien. Vi kommer til å fokusere på arbeidsprosesser og metoder som er bra å tenke på ved et avvik og hvordan disse leder til færre ulykker. 

Registrer deg her
shutterstock_766640608_72dpi-1

Case: Arla Foods

"Med EcoOnline har vi et godt system med alle opplysninger om kjemikaliene vi bruker. Det gir oversikt og det har hjulpet oss med å få styr på kjemikaliene og om det er noen av dem vi kan unnvære. Det er brukervennlig og gjør sikkerhetsinformasjon i papirform unødvendig"

Susanne Weissenborn
Arla Foods

Slik oppfyller du kravene i regelverk for kjemikalier

94% av de spurte i den globale industri-rapporten "Food for thought" mener det er svært utfordrende å kontinuerlig tilfredsstille myndighetenes krav og retningslinjer for produksjon av næringsmiddelartikler.

Våre eksperter har samlet sine beste tips i en komplett guide slik at det skal bli enklere for deg å håndtere kjemikaliene slik myndighetene krever.

 

Last ned ned via skjema til høyre!

Snakk med en av våre eksperter

Sikkerhetsdatablad – kjemikalieregelverk – risikovurdering – stoffkartotek. Listen over krav og plikter til håndtering av kjemikalier er uendelig. Og alt kommer på toppen av den jobben du allerede gjør.

Hva om vi kunne fortelle deg at heretter kan du slippe å bruke tid du ikke har på å overholde regelverket og samtidig få kontroll på kjemikaliene?

Book et møte
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline