Det er nå godt over et år siden (januar 2018) myndighetene fjernet kravet om stoffkartotek på papir. Siden den gang har flere bedrifter dratt nytte av fordelene med et digitalt stoffkartotek.

Tilbake til alle bloginnlegg
Publisert
5. juni 2019

Endringene i «Forskrift om utførelse av arbeid» innebærer at det ikke er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha «et eget eksemplar» endret til at de nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket.

Et enormt krav til dokumentasjon

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Etter implementeringen av EUs kjemikalieregelverk, REACH, har kravene til dokumentasjon av kjemikalier eksplodert. Kjell Hamnes, gründer av IT-selskapet EcoOnline har siden 1991 jobbet for at dokumentasjon av kjemikalier skal digitaliseres. Han har gjennom flere år sett konsekvensene:

– For bare noen år siden var de fleste sikkerhetsdatablad på ca 4 sider. I dag ser vi eksempler på at dokumentasjonen som følger kjemikaliene kan være opp mot 600 sider. Papirløsninger har fungert mer som støvsamlere enn som de aktive dokumentene de ifølge loven skal være.

EcoOnline tilrettelegger for en papirfri hverdag

Gjennom forskning og utvikling leverer EcoOnline programvare for digitalt stoffkartotek, og takket være denne regelverksendringen er dette den eneste løsningen du trenger for å følge loven.

Ved å gjøre kjemikaliedokumentasjon lett tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett, oppnår alle en enklere og tryggere hverdag. Også leverandørene drar nytte av digital informasjonsflyt ved at de enklere kan gjøre sine produkter tilgjengelig i EcoOnlines database – der tusenvis av potensielle kunder hver dag er inne og søker.