Dokumentert effektivitet i over 80 industrier og bransjer

Virksomheter fra alle typer bransjer lykkes med EcoOnline. Med vår programvare, utviklet i tråd med nasjonalt- og internasjonalt regelverk, blir det enklere å bygge en vellykket sikkerhetskultur. Basert på over 20 års erfaring er våre verktøy tilpasset måten dine ansatte faktisk jobber.

Virksomheter innen denne industrien er ofte del av bransjeorganisasjoner som hjelper sine medlemmer med å dekke en del av kravene de må forholde seg til. Det mange ikke tenker over er at det fremdeles stilles krav til hver enkelt virksomhet for å følge lovkravene. EcoOnlinje hjelper i dag over 100 kunder i denne bransjen med dette.