190306_Eco_T_4970

Pål

Head of Customer Success

Kundehistorier

Dokumentert effektivitet i over 80 industrier og bransjer

Virksomheter fra alle typer bransjer lykkes med EcoOnline. Med vår programvare, utviklet i tråd med nasjonalt- og internasjonalt regelverk, blir det enklere å bygge en vellykket sikkerhetskultur. Basert på over 20 års erfaring er våre verktøy tilpasset måten dine ansatte faktisk jobber.

 

Våre Kunder

thermo-fisher-scientific-logo-200-trans
Siemens-logo-200-trans
unilever-png-logo-200-trans
1024px-Coca-Cola_logo-200-trans
Industri- og produksjonsbedrifter

Vi har over 500 produksjonsbedrifter som kunder, fra mindre entreprenører til større globale produksjonsvirksomheter. Behovet for å være oppdatert på kjemikaliehåndtering og regelverk i denne bransjen er kritisk uansett størrelse. Med systemene til EcoOnline forenkles denne jobben betraktelig

Produksjon av mat- og drikkevarer

Mat- og drikkevarebransjen er blant de som reguleres aller mest av myndighetene. Det bør alltid være en prioritet å beskytte både miljø og menneskers helse for farlige kjemikalier. Av den grunn har flere enn 500 kunder valgt våre løsninger for å være sikker på at virksomheten følger lovkravene, i tillegg til å beskytte egen merkevare og ansatte.

Offentlig administrasjon

Fra store fylkeskommuner til mindre kommuner og andre offentlige etater. Det er et stort lovverk man må forholde seg til, og mange ulike lokasjoner og virksomheter. Da er det avgjørende med ett digitalt verktøy som gir oversikt og kontroll, noe som over 200 av EcoOnline sine kunder allerede har forstått viktigheten av.

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Virksomheter som opererer i bilbransjen bruker ofte store mengder kjemikalier og blandinger av kjemiske forbindelser. Mange av disse kan være svært helsefarlige for arbeidstakerne. EcoOnline har over 700 kunder som stoler på våre løsninger for å holde de ansatte trygge og følge loven.

Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Enten det er høyspenningsleverandører eller energiselskaper er dette en bransje med mange restriksjoner tilknyttet sikkerhet, både overfor de ansatte og miljøet generelt. Fellesnevneren for disse selskapene er at de ofte har lokasjoner spredd over store areal. Dette stiller ekstra store krav til et fleksibelt og tilgjengelig system, som kan gi lik informasjon uavhengig av tid og sted...

 
Helse- og sosialtjenester

I en bransje preget av store virksomheter og stort antall kjemikalier har allerede over 100 kunder sett viktigheten av å bruke et system som sikrer kontroll over mengdene av data og effektiviserer arbeidet med kjemikaliesikkerhet.

 
Engros- og detaljhandel

En virksomhet som selger ferdigvarer til kunder, må sørge for å tilrettelegge slik at alle krav til levering av en vare blir dekket. Disse kravene inkluderer alt fra å holde kontroll på kjøpsordrer, til å sørge for at man sender sikkerhetsdatablader sammen med kundeordrer. Over 600 virksomheter i denne bransjen har allerede oppdaget at EcoOnline løser alt dette, slik at det blir mulig å følge lovverket på en enkel og effektiv måte.

 
 
Bygg- og annleggstjenester

Virksomheter innen denne industrien er ofte del av bransjeorganisasjoner som hjelper sine medlemmer med å dekke en del av kravene de må forholde seg til. Det mange ikke tenker over er at det fremdeles stilles krav til hver enkelt virksomhet for å følge lovkravene. EcoOnlinje hjelper i dag over 100 kunder i denne bransjen med dette

 
Utdanningssektoren

Utdanningssektoren består av mange personer, og både elever og de ansatte har samme rettigheter. Og ettersom mange er unge og derfor ekstra utsatt for eksponering og skade, stiller det at man er ekstra påpasselig at det blir gitt god opplæring om sikker bruk og oppbevaring av kjemikalier. EcoOnline er stolte av at hele 100 høyskoler og universiteter har oppdaget alle fordelene som finnes i et digitalt stoffkartotek.

 
Andre bransjer

Kjemikalier finnes i nær sagt alle virksomheter, og vi er stolte av å kunne hjelpe virksomheter i over 80 ulike bransjer til en mer effektiv og trygg arbeidsplass.

 
 

Pål
Head of Customer Success

Se hvordan EcoOnline kan hjelpe din bedrift

Book en demo med våre eksperter og få innsikt i hvordan du kan komme i gang med våre digitale løsninger for HMS og kjemikaliehåndtering.

Kontakt oss