porsgrunn-kommune-logo-800x585

Kundehistorier

Porsgrunn kommune bruker EcoOnline i sitt HMS-arbeid

 
 
 
 

Med 44 virksomheter og 109 avdelinger opplevde Porsgrunn kommune at det var vanskelig å få kontroll på alle kjemikaliene. Med fokus på HMS godt forankret i ledelsen, kan kommunen nå være trygge på at de har kontroll.

 

 

Fungerer for alle ansatte

Etter tett oppfølging fra HR-rådgiver, hovedverneombud, HMS- og HR- sjef har kommunen lykkes i å ha et system for kjemikaliedokumentasjon som fungerer for alle ansatte.

– Vi har reist rundt og gitt bistand, samt hatt opplæring for de fleste virksomhetene i kommunen. Med 109 avdelinger var dette tidkrevende, men ettersom EcoOnline har så brukervennlige systemer har det vært en takknemlig oppgave å lære bort, sier Tove Helen Sørensen, HR-rådgiver, Porsgrunn kommune.

 

Digitalt personregister – eneste løsningen

I dag opplever Porsgrunn kommune at EcoOnlines løsning for personregister er en god måte å håndtere den enkelte ansattes eksponering for helsefarlige kjemikalier. I tillegg er det viktig for kommunen at registeret oppfyller kravene i henhold til personvern (GDPR).

– Som kommune visste vi at vi måtte ha et system som kunne registrere eksponering av helsefarlige kjemikalier. I utgangspunktet ønsket vi å løse dette manuelt, men innså raskt at det ble umulig å gjennomføre uten hjelp, sier Sørensen.

 

Sterkt engasjement

Sørensen er opptatt av at alle de ansatte skal ha et bevisst forhold til bruk av kjemikalier, og være trygge på hvordan de kan finne opplysninger i EcoOnlines stoffkartotek:

– Det er som med alt annet HMS-arbeid – man må tenke forebyggende og helsefremmende. Når vi er ute og snakker med de ulike virksomhetene blir de mer bevisste på hvilke kjemikalier som er i bruk, og potensielle helsefarer forbundet med disse. Vi har blitt tatt veldig godt imot, og det brukervennlige systemet og bevisstgjøring gir motivasjon. Vi har gitt mange administratorrettigheter, slik at de får et eierforhold til stoffkartoteket sitt.

Bjarne
Key Account Manager

 

Gjør som Porsgrunn kommune - benytt EcoOnline i ditt systematiske HMS-arbeid!

 
 

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

Kontakt oss