Valvoline

Kundehistorier

Bedre kundeservice i Valvoline Oil AS

Gjennom EcoOnline kan vi på en enkel og effektiv måte publisere og distribuere sikkerhetsdatablad til alle våre kunder - Petter Eid Bjerke, produktsjef Valvoline Oil AS.

 

Sparer et helt årsverk

Gjennom EcoOnline kan vi på en enkel og effektiv måte publisere og distribuere sikkerhetsdatablad til alle våre kunder. Uten EcoOnline hadde vi måttet ansatt en ekstra person for å håndtere alle våre sikkerhetsdatablad!

Behovet for et stoffkartotek hos våre kunder er stort, derfor hjelper vi de med å bygge opp ett. Dette gjøres raskt og enkelt via stoffkartoteket Chemical Manager. For oss er EcoOnline et viktig ledd i å kunne tilby bedre kundeservice.

Lotte
Key Account Manager

 

Få kontroll på kjemikaliene 

 
  

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

Kontakt oss