vy_logo_web-800x585

Kundehistorier

Med EcoOnline føler Vy Buss' ansatte seg tryggere

 
 
 

"EcoOnline gir oss gode muligheter til å spre informasjon om kjemikalier til alle ansatte" - Harpreet Singh Bains, Kvalitetsleder Vy Buss AS.

 

 

Fra mangelfulle rutiner

Før hadde vi stoffkartotek i papirformat. Da var permene så store at vi brukte masse tid på å finne informasjon ved for eksempel et uhell. Det var så å si umulig å finne frem til riktig sikkerhetsdatablad.

I tillegg var det ganske tidkrevende å jobbe med oppdateringer av databladene når disse var på papir.

 

Til trygge ansatte

Med EcoOnline har vi et system som gir orden på kjemikaliene. Det har også gitt oss mange gode verktøy som gjør at vi kan følge myndighetenes krav, som for eksempel risikovurdering.

Det er blitt mye lettere å finne og håndtere viktig informasjon, og dele dette til alle ansatte. Våre ansatte føler seg tryggere når vi har kontroll på kjemikaliene.

 
QR-link-vy
 

QR-koder ble redningen

Vy Buss (tidligere Nettbuss) opererer i seks ulike regioner i Norge, spredt utover 48 avdelinger og med 4300 årsverk. Å finne en løsning der informasjon skal være tilgjengelig uavhengig av tid og sted har vært utfordrende. Løsningen ble QR-koder.

Vi har satt opp flere QR-koder på flere lokasjoner (vaskehall, verksted, avdeling, turbuss). I tillegg til QR-koden har vi også hengt opp et veiledningsark på hver lokasjon. Det er enkelt for oss å selv skrive ut QR-kode fra systemet til de lokasjonene vi ser har behov for det.

De ansatte synes det er gøy å bruke et digitalt system fordi det er et verktøy som de får til å bruke. De setter spesielt pris på rask tilgang til verneblad som de leter opp og leser.

Vi har også verneombud på hver lokasjon som verdsetter at vi har fått et verktøy som er bra å bruke. Verneombudet kan også sjekke status på sin lokasjon noe de setter veldig pris på.

Nå skal vi dele ut over 5000 nettbrett – da blir det kun QR-kode som gjelder!

 

Risikovurdering

Håndtering av risikovurdering uten EcoOnlines system hadde vært en veldig vanskelig og tidkrevende prosess. Før måtte vi kontakte hver leverandør for å etterlyse oppdaterte datablader. De ansatte som har ansvar for stoffkartoteket jobber også med noe annet, så kjemikaliearbeidet er kun et tilleggsarbeid. Dette må vi ta hensyn til med tanke på hvor mye tid dette skal ta.

Gjennom EcoOnline oppdateres databladene automatisk, eneste vi trenger å gjøre er å oppdatere risikovurderingene.

 

Substitusjon

Vi jobber for å minske antall kjemikalier i bedriften. Etter at vi har begynt å jobbe med EcoOnline, så ser ansatte hvor mye jobb det er å holde styr på kjemikaliene og de mener at vi bør minske antall kjemikalier. Siden vi begynte å ta mer tak i den helhetlige bruken av systemet fra 2017 til 2019 har det vært stor nedgang i antall kjemikalier.

 

Et viktig ledd i systematisk HMS

EcoOnline er også et godt verktøy for å planlegge, gjennomføre og kontrollere. Vi får også registrert tiltak i EcoOnlines system slik at vi ikke trenger et separat system for dette.

Fordi EcoOnlines system er knyttet til alle internkontrollene vi foretar, har vi alltid oversikt over hvor vi mangler oppdatering eller informasjon om stoffkartoteket og hvilke avdelinger som har gjort en god eller dårlig jobb.

 

Et nyttig verktøy for miljøsertifiseringer

Vi bruker EcoOnline aktivt til å imøtekomme kravene til ISO 14000. Vår miljøpolicy er å være det ledende busselskapet på miljø. Vi skal gi passasjerene et miljøvennlig alternativ, ha medarbeidere som er gode på miljø og gjøre oppdragsgivere og leverandører til miljøpartnere.

Det er mange krav som stilles til bedrifter som håndterer kjemikalier og vi har etablert mange gode internrutiner som for eksempel hvordan vi skal håndtere kjemikalier. Vi har blant annet satt opp en ansvarsfordeling som sier hvem som har ansvar for innkjøp for kjemikalier og hvem som skal jobbe i EcoOnline.

Lotte
Key Account Manager

 

Gjør som Vy Buss - få kontroll på kjemikaliene og skap en miljøvennlig og trygg arbeidsplass!

 
  

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

Kontakt oss