Last ned din guide her

Har du kontroll på hva regelverket krever for nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere?

Om du driver nettsalg av forbrukerprodukter som inneholder farlige kjemikalier, (som for eksempel vaske- og rengjøringsmidler, smøremidler eller maling), krever loven at risiko ved produktene tydelig vises i form av faresymboler og faresetninger (H-setninger).

For å synliggjøre faremerkingen for sine kunder må nettbutikkene gi informasjon om farene som er angitt på etiketten som følger produktet. Informasjonen må være spesifikk for hvert enkelt produkt, skrevet på norsk og godt synlig for kjøperne før de bestiller.

Usikker på om din nettbutikk informerer godt nok?

Last ned en guide og få innsikt i hva som kreves av deg!

EcoOnline hjelpe nettbutikker

Med EcoOnline ShopLink er det enkelt å gi kundene lovpålagt informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Løsningen er fleksibel, noe som gjør det mulig å integrere på en allerede eksisterende nettside og/eller i en nettbutikk. Fordi informasjonen hentes fra produktenes sikkerhetsdatablad kan det også genereres tilleggsdokumentasjon som etiketter, verneblad og transportdokumenter.

Hvorfor ShopLink

  • Du slipper manuelle oppdateringer og sparer både tid og penger
  • Du kan være trygg på at nettbutikken tilfredsstiller regelverket om krav til informasjon
  • Viktig informasjon til rett tid er god kundeservice

Les mer om ShopLink