EcoOnline har gitt oss en mye bedre oversikt over kjemikaliebruk og risiko. Nå har vi til enhver tid oppdaterte sikkerhetsdatablader, og vi kan ta ut gode rapporter i forhold til lager, risiko, eksponering med mer.

Oppdatert til enhver tid

Å holde orden på kjemikaliene, i tråd med gjeldende krav i lover og forskrifter, kan være svært utfordrende. Før vi tok i bruk EcoOnline, hadde vi kun stoffkartotek på papir, og brukte gjerne tilknyttet bedriftshelsetjeneste til å risikovurdere kjemikaliene for oss. Utfordringer her var å holde dette «levende og oppdatert» til enhver tid. For eksempel å ha tilgang til de nyeste sikkerhetsdatabladene, tok mye av vår tid.

God oversikt

Bruk av EcoOnline har gitt oss en mye bedre oversikt over kjemikaliebruk og risiko knyttet til dette. Systemet har sørget for at vi nå til enhver tid har oppdaterte sikkerhetsdatablader. I tillegg kan vi ta ut gode rapporter i forhold til lager, risiko, eksponering med mer. Vi har nå en kjemikalieansvarlig pr. lokasjon/avdeling som holder dokumentasjonen knyttet til kjemikaliearbeidet ajour.

Mindre tidkrevende

EcoOnline er også svært mottakelige for forbedringsforslag, og kundeservice bistår dersom en skulle ha spørsmål. Vi ser også at Mowi har en fast kontaktperson i EcoOnline, og vedkommende leverer en service av ypperste kvalitet! Videre ser en at varslingene en får i databasen (eks. nytt SDS, behov for ny risikovurdering, automatiske varsler vedr. eksponering, m.m.) gjør arbeidet lettere og mindre tidskrevende for våre kjemikalieansvarlige.