EcoOnline lanserer nytt e-læringsverktøy for økt HMS kunnskap

IT-selskapets siste lansering er en e-læringsplattform som gjør det enklere for alle virksomheter å tilby engasjerende opplæring av høy kvalitet til alle sine ansatte. Dette er nok et skritt mot EcoOnlines mål om å hjelpe kundene med å...

Skrevet av Helene Brodersen

IT-selskapets siste lansering er en e-læringsplattform som gjør det enklere for alle virksomheter å tilby engasjerende opplæring av høy kvalitet til alle sine ansatte. Dette er nok et skritt mot EcoOnlines mål om å hjelpe kundene med å skape en trygg og bærekraftig arbeidsplass.

Et av insentivene til utviklingen av Learning Manager er basert på EcoOnlines erfaring med at kunnskap er en viktig byggestein for å skape sikkerhetskultur på arbeidsplassen.

“Vårt mål på EcoOnline er å gjøre det lettere å bygge en sterk sikkerhetskultur som til slutt fører til redusert risiko og færre ulykker, og vi vet at kunnskap er viktig for å skape bærekraftige, trygge og sunne arbeidsmiljø. Ved å tilby våre kunder høy kvalitet og engasjerende pedagogisk innhold kombinert med et brukervennlig e-læringsverktøy, kan vår HMS-programvare føre til reell atferdsendring,” sier Axel Elvik, VP Products i EcoOnline.

EcoOnline vil skille seg ut fra andre HMS-programvareleverandører ved å tilby et ledende verktøy for håndteringen av e-læring (LMS) i kombinasjon med et omfattende bibliotek av pedagogiske HMS-kurs. Det er bevist at tildeling av kurs som naturlig forholder seg til den ansattes daglige oppgaver, som kjemikaliehåndtering eller annet HMS-arbeid, har gunstige effekter på både engasjement og oppbevaringsgrad.

Les mer om det nye e-læringsverktøyet

Engasjerende HMS-opplæring for alle

De siste årene har opplæring endret seg fra et tradisjonelt undervisningsstyrt klasserom til ansatte som vil ha mer fleksibilitet og kontroll over egen læring. I tillegg krever et arbeidsmarked i stadig endring at de ansatte mestrer evnen å tilegne seg nye ferdigheter raskt.

Med EcoOnlines e-læringsløsning er opplæringen delt inn i mindre temaer, og den presenteres i et engasjerende og interaktivt digitalt format. Dette gjør det mulig for de ansatte å tilegne seg kunnskap i eget tempo og når det passer dem. Med strukturert tilbakemelding og mål for hvert tema vil innholdet også forbedres over tid.

Det kan tilordnes kurs for å sikre at ansatte tilegner seg de rette ferdighetene for arbeidet, informeres om produktendringer og er oppdatert om regelverket.

Med Learning Manager kan brukerne benytte seg av mobil opplæring og «gamification» for å oppnå et større engasjement, øke produktiviteten og stimulere til kontinuerlig læring og utvikling av nye ferdigheter.

Digitalisering er nøkkelen til en effektiv arbeidsplass

For å redusere risiko og beskytte ansatte og miljøet, er det lovpålagt at alle bedrifter i alle bransjer skal gjennomføre opplæring av ansatte.

I Learning Manager blir det enklere å sørge for at alle ansatte til enhver tid holder seg oppdatert på eventuelle endringer som kan få konsekvenser for driften i virksomheten. Med den innebygde analyse -og rapporteringsmodulen er det enkelt å se hvor effektiv opplæringen er, og samtidig oppdage eventuelle «kunnskapshull».

Et e-læringsverktøy gir med fordel lavere kostnader knyttet til kursutvikling, instruktøravgifter, leie av kurslokale og reiseutgifter.

Les mer om Learning Manager

 


Skrevet av Helene Brodersen

Helene is our in-house journalist. She is dedicated to translating complex topics into easy-to-read and understandable stories.

Relaterte artikler

|
Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

I over 20 år har EU definert de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og...

|
EcoOnline ringer inn på Euronext Growth Oslo

EcoOnline, et ledende programvareselskap som hjelper kunder med økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt...

|
EcoOnline gjør sitt sjette oppkjøp på tre år

Med koronapandemien har behovet for digitale HMS-løsninger skutt i været. For å imøtekomme den økende etterspørselen...