EcoOnline ringer inn på Euronext Growth Oslo

EcoOnline, et ledende programvareselskap som hjelper kunder med økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid, blir i dag notert på Euronext Growth Oslo.

Written by Helene Brodersen

EcoOnline, et ledende programvareselskap som hjelper kunder med økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid, blir i dag notert på Euronext Growth Oslo.

 

I over 20 år har EcoOnline utviklet innovative løsninger som hjelper selskaper i alle industrier og størrelser med å lage tryggere, mer bærekraftige og mer effektive arbeidsplasser. I dag har EcoOnline en ledende posisjon i alle de nordiske landene, Storbritannia og Irland, og tilbyr sine bransjeuavhengige løsninger til mer enn 6500 kunder i 86 industrier.

”Noteringen på Euronext Growth Oslo markerer et spennende nytt kapittel i vår reise for å sikre en enda sterkere plattform for vekst. Vi er tilfredse med å se at ledende institusjonelle investorer deler vår tro på verdien av å levere løsninger for tryggere arbeidsplasser og et bedre miljø. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre ansatte; deres innsats har fått oss hit. Jeg er sikker på at EcoOnline er veldig godt posisjonert for fremtidig vekst,” sier administrerende direktør Göran Lindö i EcoOnline.

I forkant av noteringen kjøpte nye aksjonærer aksjer for 1,8 milliarder kroner, hvorav 500 millioner kroner er ny egenkapital i EcoOnline. Selskapets verdi første dag på børs er 4,1 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2020 hadde EcoOnline over 370 ansatte i syv land. Proforma-omsetningen var 334 millioner kroner i 2020. Selskapet rapporterte 348 millioner kroner i årlige gjentakende inntekter ved utgangen av januar 2021, inkludert oppkjøpet av Engage EHS.

”EcoOnline har gjort betydelige fremskritt i markedet og etablert seg som en ledende og suksessfull leverandør av EHSQ-programvare og -systemer. Vi har identifisert et stort potensial for videre vekst, som vi vil akselerere med ekstra finansiering, og vi ser frem til å invitere nye investorer til å bli med på denne reisen,” sier styreleder Gunnar Evensen i EcoOnline.


Gunnar Evensen_and_Goran Lindo_EcoOnline_LR

Fra venstre: styreleder Gunnar Evensen i EcoOnline og administrerende direktør Göran Lindö i EcoOnline.

Sterk medvind

Markedet for kjemikaliesikkerhet og HMS-arbeid er attraktivt og har sterk medvind, og EcoOnlines vekstmuligheter er understøttet av makrodrivere som digitalisering og økt fokus på bærekraft og ESG, men også nye og stigende trusler og regulatoriske krav samt produksjonsstandarder.

For å hjelpe virksomheter med effektivt å identifisere risikoområder, gjennomføre rettingstiltak og beskytte ansatte, leverandører, kunder og samfunnet, har EcoOnline utviklet en EHSQ-programvare som gjør at kunder kan finne årsaken til hendelser, risikoer eller utslipp.

Noteringen vil støtte EcoOnlines strategi og vekstplaner, inkludert økt markedsandel gjennom strategiske oppkjøp. Som et notert selskap vil den generelle markedsbevisstheten rundt selskapet bli styrket, noe som vil være positivt for å tiltrekke, fastholde og motivere talentfulle medarbeidere.

Pareto Securities, ABG Sundal Collier og SpareBank1 Markets var finansielle rådgivere for EcoOnline i forbindelse med kapitalinnhentingen og noteringen.

For mer informasjon, se vår investor-side.

Om EcoOnline

EcoOnline er en ledende leverandør av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid. I over 20 år har EcoOnline utviklet innovative løsninger som hjelper selskaper i alle industrier og størrelser med å lage tryggere, mer bærekraftige og mer effektive arbeidsplasser. I dag har EcoOnline en ledende posisjon i alle de nordiske landene, Storbritannia og Irland, og tilbyr sine bransjeuavhengige løsninger til over 6500 kunder fordelt på 86 industrier.

 

Kontaktinformasjon

Göran Lindö, CEO EcoOnline Holding
Mob: +47 452 00 660
Email: goran.lindo@ecoonline.com                    

Morten Evensen, CFO EcoOnline Holding
Mob: +47 415 11 169
Email: morten.floberg.evensen@ecoonline.com

 

Author Helene Brodersen

Helene is our in-house journalist. She is dedicated to translating complex topics into easy-to-read and understandable stories.

Our related posts

|
Tar reduksjon av kjemikalier inn i kommunens klimabudsjett

Da ledelsen i Porsgrunn kommune forstod hvor viktig arbeidet med kjemikalier er, sett i lys av FNs bærekraftsmål, tok...

|
Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

I over 20 år har EU definert de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og...

|
EcoOnline lanserer nytt e-læringsverktøy for økt HMS kunnskap

IT-selskapets siste lansering er en e-læringsplattform som gjør det enklere for alle virksomheter å tilby engasjerende...