HMS-programvare med koronatilpassede maler

Oppdaterer HMS-programvare med koronatilpassede maler

Nyheter

Med koronaviruset oppstår det en helt ny risiko. Hvordan skal virksomheter kunne håndtere det nye risikobildet på en effektiv måte? Hva må til for at de skal kunne fortsette å ivareta en trygg arbeidsplass under en tid med kontinuerlig flyt av informasjon?

 

EcoOnline leverer digitale løsninger for håndtering av HMS-arbeidet. For å gjøre det enklere for virksomheter å tilpasse seg en situasjon i stadig endring har EcoOnline oppdatert sitt HMS-verktøy, EcoOnline EHS, med spesialtilpassede maler og sjekklister for koronavirus-pandemien.

– EcoOnline ønsker å hjelpe virksomheter i en krevende tid, og mer enn noen gang er det viktig at så mange virksomheter som mulig får tilgang til enkle verktøy som hjelper dem å redusere risiko og ivareta de ansattes helse og sikkerhet, sier Göran Lindö, administrerende direktør i EcoOnline.

 

LES MER: EcoOnline følger utviklingen av koronaviruset nøye og har opprettet en samleside for alle relevante tips og triks for HMS-personell.

 

Lanserer nye korona-tilpassede funksjoner og ressurser

 

EcoOnlines produkt og utviklingsteam har jobbet hardt for å gjøre aktuelle maler og sjekklister tilgjengelig i EcoOnline EHS-applikasjonen. Systemoppdateringen inkluderer:

  • Sjekkliste for beredskap: dette er en liste som vil sikre at organisasjonen din implementerer beste praksis for å håndtere COVID-19-krisen ved å kontinuerlig legge til rette for å evaluere og oppdatere beredskapen.

  • Rapportmal for smitte: Denne malen lar brukerne rapportere hendelser knyttet til tilfeller av smitte. Enten som verifisert smitte eller ved fare for eksponering. I malen kan man også legge til informasjon om økt trussel om smitte, samt forbedringsforslag for å redusere risikoen for eksponering.
  • «Arbeide trygt hjemme»: sjekkliste for å legge til rette for både sikkerhet og de ergonomiske arbeidsforholdene på hjemmekontor. Tilrettelagt for å enkelt kunne sendes til alle ansatte for oppfølging.

 

 

For en trygg arbeidsplass – i dag og i morgen

 

Med de mange og raske endringene vi står overfor i dag, kan det være utfordrende for å tilpasse seg en ny virkelighet. En forutsetning for å lykkes med å ivareta systematisk og effektiv HMS er kun mulig gjennom å opprettholde og samtidig kunne implementere nye prosesser.

– EcoOnline er her for å støtte deg, selv i disse usikre tider. Vi er et selskap som er opptatt av å beskytte mennesker og miljøet og vi anser det som vår plikt å hjelpe i en vanskelig tid.

Safety Manager består av en plattform med brukervennlige verktøy for å planlegge, administrere og implementere beste praksis for helse, miljø og sikkerhet, inkludert verktøy for:

EcoOnline EHS er i tillegg eneste HMS-verktøy på markedet med en «Smartforms-modul«, som lar alle virksomheter lage sine egne maler skreddersydd sine behov.

 

 

"Mange av våre kunder jobber i utsatte og samfunnskritiske yrker. Vi sender en spesiell takk til alle dere som står på for alle oss andre!"

 

Göran Lindö

Administrerende direktør, EcoOnline Group

Publisert
25. March 2020