Varsler tilsyn med høyrisikoarbeid

På en arbeidsplass finnes det en rekke oppgaver som er forbundet med spesiell stor risiko. Arbeid i tanker og trange rom, som for eksempel siloer, er dessverre koblet mot en rekke ulykker de siste årene. Nå skal Arbeidstilsynet utføre en...

Skrevet av helene

På en arbeidsplass finnes det en rekke oppgaver som er forbundet med spesiell stor risiko. Arbeid i tanker og trange rom, som for eksempel siloer, er dessverre koblet mot en rekke ulykker de siste årene. Nå skal Arbeidstilsynet utføre en rekke tilsyn for å forebygge ulykker forbundet med høyrisikoarbeid.

 

Arbeidstilsynet skriver at det de siste årene er registrert flere ulykker under arbeid i og ved tanker. Ulykkene inntreffer i forbindelse med vedlikehold som vasking og spesielt ved varmt arbeid, som sveising, i og rundt tanker.

 

arbeidsmiljøforskriftene kapittel 29, kan du finne krav til arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff.

 

Fordi slikt arbeid er forbundet med høy risiko krever denne typen arbeid spesiell oppfølging. For mange er arbeidstillatelser (AT) blitt et effektivt verktøy.

 

Arbeidstillatelseer en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte.

Arbeidstillatelser er en velutprøvd metode i offshoresektoren. Der er det i tillegg til å være høy risiko forbundet mye av arbeidet som utføres, vanlig å benytte seg av tredjeparts leverenadører og entreprenører som utfører disse oppgavene på oppdrag.  Men, å sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at man gjennom risikovurderinger som kan avdekke og iverksette nødvendige tiltak, er alltid arbeidsgivers ansvar – uansett hvilken sektor man jobber i.

I dag er det mange som har et manuelt system for arbeidstillatelser noe som gir utfordringer med å få kontroll på utstedte tillatelser og vite om de er lest og forstått. For å hjelpe flere virksomheter til å få kontroll på høyrisikoarbeid som krever skriftlige arbeidstillatelser har EcoOnline lansert en løsning som holder kontroll på gitte arbeidstillatelser både gitt internt og til godkjente entreprenører. Ved å opprette og dele alt internt sørger oppår man en effektiv flyt, som også gjør det enklere å påse at at alt innhold er lest og forstått før man utsteder tillatelsen.

 
 

Lær mer om Safety Manager

 

EcoOnline har skreddersydde løsninger for å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer knyttet til koronasituasjonen.

Safety Manager er en fullstendig skybasert løsning som gir deg tilgang til verktøyene du behøver for å få kontroll på HMS arbeidet. Planlegg, administrer og implementer – i et enkelt, svært fleksibelt verktøy designet for å støtte måten du jobber på. Bygg sjekklister, utfør inspeksjoner, tilordne tiltak og rapportere ulykker. Tilpass dine egne maler eller bruk en av standardmalene, laget av EcoOnlines erfarne sikkerhetspersonell. Safety Manager er i tillegg eneste HMS-verktøy på markedet med såkalt Smartforms-modul, som lar alle virksomheter lage sine egne maler skreddersydd sine behov.

For å gjøre det enklere å opprettholde en trygg arbeidsplass uder koronapandemien, er programvaren oppdatert med følgende spesialtilpassede funksjoner:

  • Sjekkliste for beredskap, som sikrer at organisasjonen din implementerer beste praksis for å håndtere COVID-19-krisen ved å kontinuerlig legge til rette for å evaluere og oppdatere beredskapen.
  • Rapportmal for smitte, som lar alle ansatte rapportere hendelser knyttet til tilfeller av smitte. Enten som verifisert smitte eller ved fare for eksponering. I malen kan man også legge til informasjon om økt trussel om smitte, samt forbedringsforslag for å redusere risikoen for eksponering.
  • Sjekkliste for hjemmekontor, som raskt kan deles med alle de ansatte blir det enkelt å sikre at helse, miljø og sikkerheten overholdes – også på hjemmekontoret. Sjekklisten legger til rette for både sikkerhet og de ergonomiske arbeidsforholdene på hjemmekontor.

Lær mer om digital risikohåndtering


Skrevet av helene

Relaterte artikler

|
Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

I over 20 år har EU definert de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og...

|
EcoOnline lanserer nytt e-læringsverktøy for økt HMS kunnskap

IT-selskapets siste lansering er en e-læringsplattform som gjør det enklere for alle virksomheter å tilby engasjerende...

|
EcoOnline ringer inn på Euronext Growth Oslo

EcoOnline, et ledende programvareselskap som hjelper kunder med økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt...