Offentlig administrasjon

Fra store fylkeskommuner til mindre kommuner og andre offentlige etater. Det er et stort lovverk man må forholde seg til, og mange ulike lokasjoner og virksomheter. Da er det avgjørende med ett digitalt verktøy som gir oversikt og kontroll, noe som over 200 av EcoOnline sine kunder allerede har forstått viktigheten av.

For Halsa Kommune ble EcoOnline løsningen på avvik fra Arbeidstilsynet

 

Etter et tilsyn opplevde brannvesenet i Halsa kommune å få mangel på kartlegging av risiko for kjemisk helsefare og registrering av brannfolk som blir eksponert for kreftfremkallende kjemikalier. Nå er manglene rettet, og brannsjef Kåre Dønheim er godt fornøyd med at løsningen til EcoOnline er godkjent av Arbeidstilsynet.

Porsgrunn kommune bruker EcoOnline i sitt HMS-arbeid

 

Med 44 virksomheter og 109 avdelinger opplevde Porsgrunn kommune at det var vanskelig å få kontroll på alle kjemikaliene. Med fokus på HMS godt forankret i ledelsen, kan kommunen nå være trygge på at de har kontroll.

Pål
Head of Customer Success

Se hvordan EcoOnline kan hjelpe din bedrift

Book en demo med våre eksperter og få innsikt i hvordan du kan komme i gang med våre digitale løsninger for HMS og kjemikaliehåndtering.

Kontakt oss