Offentlig administrasjon

Fra store fylkeskommuner til mindre kommuner og andre offentlige etater. Det er et stort lovverk man må forholde seg til, og mange ulike lokasjoner og virksomheter. Da er det avgjørende med ett digitalt verktøy som gir oversikt og kontroll, noe som over 200 av EcoOnline sine kunder allerede har forstått viktigheten av.