Historien vår | EcoOnline

Vår historie handler om å beskytte mennesker & miljø

I lang tid har menneskene observert dyr for å se etter tegn på akutte farer eller bevis på miljøtrusler. Kanskje du har hørt historien om hvordan kanarifuglen ble et symbol på sikkerhet for gruvearbeidere?

Helt frem til 1986 tok gruvearbeidere med seg kanarifugler inn i kullgruver for at de skulle varsle om giftige gasser.

Med logoen vår ønsker vi å hedre denne fantastiske lille fuglen. Ved å plassere den i et skjold, ønsker vi å koble logoen med vår misjon om å hjelpe kundene til å skape trygge, bærekraftige, effektive og attraktive arbeidsplasser. 

Last canary to work down a British coal mine (c) Philip Dunn/Mary Evans Picture Library

Vårt løfte

New-Icon_Innovative
Innovasjon

Med kunnskap og innovativ teknologi gjør vi det mulig for bedrifter å skape sunnere og tryggere arbeidsmiljøer.

New-Icon_Collaborative
Engasjement

Vi tilbyr avanserte, men samtidig brukervennlige verktøy som gjør det mulig å skape atferdsendring og en bærekraftig sikkerhetskultur.

New-Icon_Safer
Kundefokus

Hver dag sørger vi for at tusenvis av ansatte kan være trygge på arbeidsplassen gjennom våre løsninger for kjemikaliehåndtering og HMS-arbeid.

shutterstock_1398493508
HVORFOR VI GJØR DET

Vi håndterer reelle utfordringer med alvorlige konsekvenser

Tall fra Sintef viser at sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig.

Vi vet at mange arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker kunne vært unngått med økt kunnskap og brukervennlige informasjonssystemer som hjelper bedrifter å identifisere, spore og fjerne risiko på arbeidsplassen.

Til tross for denne innsikten fortsetter et uakseptabelt høyt antall personer å arbeide under utrygge og usunne arbeidsforhold. 

Det er på tide at vi spør oss selv hvorfor. Hvorfor – med all tilgjengelig informasjon og alle retningslinjer – er usunne arbeidsplasser fortsatt et samfunnsproblem?

EcoOnlines misjon er å bryte dette paradokset. Ved å utvikle brukervennlig, digital programvare som forbedrer informasjonsflyten og effektiviserer dokumentasjonen, kan virksomheter i alle bransjer og størrelser redusere risiko knyttet til ulike faktorer på arbeidsplassen.

shutterstock_1712082700

Utviklet for morgendagens arbeidsplasser

HMS omfatter en rekke områder, fra bærekraft og miljørapportering til rengjøringsprosedyrer og temperaturkontroller.

Og med nye, omfattende trender som gjelder regelverksendringer, klimautfordringer og produksjonsstandarder (som ISO-sertifisering), dukker det stadig opp ny risiko for de ansatte, som påvirker hvordan både offentlig og privat sektor håndterer HMS-ansvaret.

Shield images_about us-1
HVORDAN VI GJØR DET

Engasjement er avgjørende for å skape en god sikkerhetskultur

EcoOnline bruker innovativ teknologi til å hjelpe kundene med å få en dypere forståelse av risiko på arbeidsplassen. Gjennom fokus på  brukervennlighet har vi utviklet HMS-programvare som gjør det enkelt for alle å rapportere hendelser, nestenulykker eller andre viktige hendelser – uansett hvor de er.

Vi samler innhentede data for å finne årsaken til hendelser, risiko eller utslipp. Med brukervennlige og oversiktlige dashbord kan alle være med på å oppdage trender, foreta korrigerende tiltak og hjelpe til med å beskytte de ansatte, entreprenører, kunder og offentligheten.

Dashboards_3D
HVA VI GJØR

Innovasjon møter best praksis

Vi mener at ved å knytte innovasjon til beste praksis, kan løsningene våre gi en dypere forståelse av bedrifters risiko knyttet til drift og HMS.

Med kunnskap og innovativ teknologi gjør vi det mulig for bedrifter å skape sunnere og tryggere arbeidsmiljø.
Tanken er enkel: jo enklere vi designer våre løsninger, desto raskere vil kundene forstå og følge HMS-prosedyrene.

Beskytt menneskene & miljøet

Hver eneste dag hjelper vi tusenvis av mennesker over hele verden med å skape en trygg og bærekraftig arbeidsplass.

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger.

ISO 9001
ISO 9001:2015

Quality management

With the ISO 9001 certification, EcoOnline can ensure higher operating efficiency and improved quality of service. EcoOnline firmly commits to continuously improving the relationship between our customers and stakeholders, and our goal is to create a better customer experience. 

ISO 22301
ISO 22301:2019

Security and resilience

EcoOnline has adopted the ISO 22301  standards for  best-practice business continuity. Our customers can be confident in EcoOnline's ability to respond to incidents.  

Iso 27001
ISO/IEC 27001:2013

Information security 

With the ISO 27001 standards, EcoOnline is approved to use a systematic approach to managing sensitive information and ensuring data security.