Appen som gjør læring til en lek

Easy Learn er en effektiv metode for å sikre nødvendig kunnskap i hele organisasjonen. Øk din kunnskap om sikker bruk og oppbevaring av kjemikalier. Inviter kollegaene dine og skap en bedre sikkerhetskultur i hele virksomheten.

Vi lærer best gjennom lek

Effektiviteten av læring ved hjelp av lek understrekes av en nylig studie utført av Attensi, der opp til 95 prosent opplever at læring gjennom bruk av spillelementer var nøkkelen til å mestre nye IT systemer. Dette er grunnen til at vi har utviklet et spill for å gjøre læring om bruken av våre systemer, kjemikalieregelverk og kjemikaliehåndtering morsommere og engasjerende på arbeidsplassen.

Easy Learn appen lar de ansatte lære gjennom spill og konkurranse, og oppdatere seg på trygg håndtering av kjemikalier, verneutstyr og mye annet. Test kunnskapen din og få hele organisasjonen mer engasjert i sin egen sikkerhet.

Ni spillmoduler

Hver enkelt modul gir brukerne innsikt i et ulikt aspekt av kjemikaliesikkerhet. De gir detaljert kunnskap om blant annet sikkerhetsdatablader, dokumentasjon, risikovurdering og substitusjon. Det er mange spørsmål i hver modul og du får med en gang vite om du svarer rett eller feil.

Det er enkelt å komme i gang:

  1. Logg inn i Chemical Manager og legg inn telefonnummeret ditt under innstillinger
  2. Appen lastes ned fra App Store eller Google Play
  3. Logg inn med ditt mobilnummer, velg en modul og start et spill

Viktige funksjoner

  • Spillbasert læringsverktøy
  • Ni forskjellige moduler
  • Skaper engasjement rundt sikkerhet på arbeidsplassen.

Modul til: Chemical Manager