Ikke bare følg regelverket – skap en varig sikkerhetskultur

EcoOnline Safety Manager er en fullstendig skybasert løsning som gir deg tilgang til verktøyene du behøver for å få kontroll på HMS arbeidet.

Planlegg, iverksett og kontroller i ett enkelt, fleksibelt verktøy laget for å støtte måten du jobber på. Lag dine egne sjekklister, gjennomfør inspeksjoner, tildel oppgaver og rapporter ulykker. Tilpass eller lag dine egne maler eller bruk en av de ferdige malene laget av EcoOnlines erfarne eksperter.

Ved hjelp av gjennomprøvde prosesser kan du involvere alle de ansatte og sørge for at arbeidsinstrukser og sikkerhetstiltak blir fulgt opp og gjennomført.

Skreddersydd
Skjemaer og sjekklister kan raskt og enkelt tilpasses
Samarbeidende
Tildel oppgaver og se rapporter for ansatte og lokasjoner
Enkelt
Bruk dine eksisterende maler for risikohåndtering, rapportering og ulykker

Hvorfor EcoOnline Safety Manager?

Gjennom vår lange erfaring på tvers av mange bransjer vet vi at sikkerhet må være enkelt å implementere for at det skal være effektivt, i hele bedriften på tvers av lokasjoner og funksjoner. Derfor er Safety Manager laget for å gjøre det enkelt for deg å planlegge og koordinere sikkerhetstiltak i en enkel modulbasert plattform som er lett å sette opp og tilpasse til måten du allerede jobber på. Dette er nøkkelen til å bygge en varig sikkerhetskultur.

Safety Manager gir deg den enkleste veien til en sikrere arbeidsplass.

Last ned en enkel guide for å komme i gang med Safety Manager.

 

Hva får du?

En skybasert HMS plattform som kan tilpasses dine behov etter hvert som de endrer seg.

Funksjoner i Safety Manager

Få full kontroll på avvik med dette fleksible og integrerte verktøyet. Igangsett tiltak, inspeksjoner, fordel oppgaver og hold oversikt over funn og fremdrift. Du kan bruke våre ferdige maler, tilpasse eller lage dine helt egne.

Få full kontroll på ulykker med dette fleksible og integrerte verktøyet. Igangsett tiltak, inspeksjoner, fordel oppgaver og hold oversikt over funn og fremdrift. Du kan bruke våre ferdige maler, tilpasse eller lage dine helt egne.

Lag dine egne tilpassede risikovurderinger som dekker dine spesifikke behov enkelt og raskt. Hva enn du skal risikovurdere kan du alltid velge mellom å bruke våre ferdige maler basert på gjennomprøvde spørsmål og kriterier fra våre eksperter eller lage dine helt egne i løpet av noen få minutter.

Gjennomfør og dokumenter inspeksjoner, sjekklister og vernerunder fra ett sentralt verktøy. Du kan raskt sette opp relevante og tilpassede tiltak. Planlegg alle typer internrevisjon for de ansatte for å sikre ansvarliggjøring gjennom hele prosessen. Du kan alltid velge mellom å bruke våre ferdig maler, tilpasse eller designe dine helt egne.

Tiltak er integrert gjennom hele systemet. Du kan enkelt fordele og følge opp ansvar for tiltak, og få oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført eller forfalt. Planlegg og organiser tiltakene dine i et transparent system som gjør det enkelt å holde oversikten på en effektiv måte.

Lag alle typer maler, sjekklister og skjemaer enkelt og raskt med «drag and drop/dra og slipp» verktøyet. Dynamiske maler vil kunne erstatte gamle eller papirbaserte systemer og øke sikkerheten og effektiviteten.

Lag rapporter for alle deler av HMS arbeidet ditt. Tilpass rapportene til ulike deler av organisasjonen.

Imøtekom Arbeidstilsynets krav til opplæring med opplæringsmodulen i Safety Manager. Her kan du opprette, koordinere og spore kurs og opplæringer i din organisasjon. Du kan kategorisere kurs og lage dine egne opplæringsmetoder for å tilpasse etter virksomhetens unike behov. Få full kursoversikt og administrer kurs til andre ansatte som du mener kurset kan være aktuelt for.

Administrer og del alle HMS-relaterte dokumenter enkelt til både lokasjoner og brukergrupper. Med dokumentmodulen sikrer du at dokumentene alltid er oppdatert og lett tilgjengelig fra ett sted. Se, opprett og laste opp nye dokumenter, som for eksempel handlingsplaner, beredskapsplaner, instrukser og rutiner.