Dokumentasjon av eksponeringer for spesielt farlige stoffer

Exposure er et eksponeringsregister for virksomheter der arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige kjemikalier.

Det er viktig å sikre helsen til de ansatte og følge lovverket som krever registrering og lagring av ansattes eksponering for farlige stoffer. Exposure modulen gir deg en enkel måte å registrere, lagre og beskytte slike eksponeringer i henhold til loven. Den sikrer også at ansatte, arbeidsgiver og relevant helsepersonell får oversikt over eksponeringer man har vært utsatt for.

Man registrerer enkelt eksponeringene og får en detaljert oversikt. En app gjør det i tillegg enkelt og tidsbesparende for den enkelte ansatte å registrere sine egne eksponeringer fortløpende.

Du kan være trygg på at de ansattes informasjon er trygt lagret i henhold til lovverket.

Viktige funksjoner:

  • Eksponeringsregister med full oversikt over alle eksponeringer
  • En app som forenkler registrering av eksponeringer
  • Et verktøy som er enkelt og raskt å bruke

Modul til: Chemical Manager