EcoOnlines modul for substitusjon er et digitalt verktøy for å sammenligne informasjon om kjemikalier og finne mindre skadelige alternativ for mennesker og miljø.

I tillegg til å være et viktig verktøy for selskaper som må overholde et omfattende og komplisert sett med nasjonale lover og internasjonale forskrifter, spiller substitusjon en viktig rolle for alle selskaper som ønsker å ta sitt ansvar og sørge for en bærekraftig fremtid for de neste generasjoner.

Verktøyet hjelper deg å opprettholde en kontinuerlig evaluering av kjemikaliene i ditt stoffkartotek. Du får blant annet en direkte oversikt over hvilke av dine produkter som finnes på de ulike kjemikalielistene for spesielt farlige kjemikalier.

Så snart du har gjennomført substitusjon blir all dokumentasjon lagret, og du kan enkelt ta ut rapporter til bruk i ditt miljøregnskap eller for å vise at du følger loven i tilfelle myndighetene kommer for tilsyn.

EcoOnlines substitusjonsverktøy er tilgjengelig i Chemical Manager Core & Advanced.

Hvorfor EcoOnline Substitution Tool

  • Reduserer bruken av farlige kjemikalier i produkter og prosesser
  • Bytt ut eller kast skadelige kjemikalier og bidra til miljøvennlige produkter
  • Sørger for at du kan dokumentere substitusjonsplikten i henhold til regelverket
  • Enkelt å sammenligne produktenes ulike fareegenskaper og dermed bestemme om alternativet er verdt å erstatte med
  • Bidra til innovasjon og bærekraftig produksjon og forbruk

Fem fordeler med substitusjon: