Eksponeringsregister for kjemikalier
Eksponeringsregister for kjemikalier

Gjør det enkelt å registrere eksponering for farlige kjemikalier

  1. Enkelt og raskt å bruke
  2. Registrer alle eksponeringer både i sanntid og ettertid og få kontroll på alle eksponeringene
  3. Rapporteringsmuligheter med adgangskontroll
  4. Bruk din smarttelefon for å registrere eksponeringen når det passer deg

Det er viktig å sikre helsen til de ansatte og følge lovverket som krever registrering og lagring av ansattes eksponering for farlige stoffer. Exposure modulen er et brukervennlig personregister som hjelper alle som jobber med registerpliktige kjemikalier å holde styr på eksponeringene de utsettes for.

En egen app gjør det mulig for den enkelte ansatte å registrere hver eksponering i et "eksponeringsregister" etter hvert som de finner sted.

 

“Etter avvik fra Arbeidstilsynet sendte jeg inn svar om at jeg hadde anskaffet meg EcoOnlines personregister for eksponeringer, og at jeg bruker EcoOnlines stoffkartotek. Det ble godkjent av Arbeidstilsynet”
Kåre Dønheim, brannsjef, Halsa Kommune Halsa kommune_transparent

Fordeler

Med Chemical Manager appen er det enkelt og tidsbesparende for de ansatte å registrere sine egne eksponeringer fortløpende
Effektivt

Forhåndsdefiner eksponeringer som opptrer regelmessig

  • Eksponeringen kobles direkte opp mot det aktuelle kjemikalie og den eksponerte arbeidstakeren
  • Eksponeringer kan registreres som enkelthendelser eller repeterende hendelser.
  • Med Chemical Manager appen er det enkelt og tidsbesparende for de ansatte å registrere sine egne eksponeringer fortløpende
CE_Benefit 2 1000 x 625
Lagres i 60 år

Følg kravet om at registrerte eksponeringer skal lagres

  • Opplysningene er tilgjengelige for den eksponerte arbeidstakeren så lenge det er fare for at disse virkningene kan inntreffe.
  • Muligheter for å gi arbeidsgiver og relevant helsepersonell tilgang til oversikt over eksponeringer
  • De ansattes informasjon er trygt lagret i henhold til lovverket

Våre kunder stoler på oss

Premier_Foods_logo.svg
Logo-Kerry-Group-2016
ROCKWOOL-Logo
Wilhelmsen_Logo_RGB-1600
Würth

Mads
Sales Director, EcoOnline

Ta kontakt for å lære mer om eksponeringsregister

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

Snakk med en av våre eksperter og bli bedre kjent med alle mulighetene som finnes i det digitale stoffkartoteket.

Kontakt oss

Visste du at

1 av 3

virksomheter oppgir at de har kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. Er du usikker på om det kan finnes farlige stoffer på arbeidsplassen din?

Last ned en guide som hjelper deg å identifisere om din arbeidsplassen må ha eksponeringsregister.

Les vår blogg -

skrevet av EcoOnlines fremste eksperter på HMS

 

Farlige stoffer på arbeidsplassen

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere. Har du oversikt over hvilke stoffer som finnes på din arbeidsplass?

Les mer

Menn, yrke & kreft – den dystre sammenhengen

Det er ikke uvanlig at det tar 20 – 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft. Derfor er det mange arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke vet at eventuell sykdom kan skyldes at de håndterer eller håndterte farlige stoffer i arbeidshverdagen.

Les mer

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter oppgir nærmere 37 prosent at det finnes registerpliktige stoffer på arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers ansvar å opprette og føre register over hvilke stoffer de ansatte eksponeres for, og risiko dette innebærer.

Les mer

Kontakt oss