Et HMS-system for administrasjon av ditt arbeidsmiljø

EcoOnline EHS gjør det enkelt for alle i bedriften å registrere data og innhente informasjon. Engasjer ledelse, ansatte, hr, verneombud og bedriftshelsetjenesten med vår innovative programvare.

EHS home

Et HMS-system for en tryggere arbeidsplass

Uavhengig av dine behov og krav til digitale løsninger for HMS - EcoOnline har en modul som passer deg! Med skreddersydde maler for HMS, interkontroll og egne handlingsplaner hjelper vi deg med få kontroll på dokumentasjon og avvik i henhold til regelverket og ditt ansvarsområde. For økt fleksibilitet kan du enkelt endre eller legge til moduler når som helst i fremtiden. Vi gjør det enkelt å følge HMS-forskriften og interkontrollforskriften med markedets mest innovative og teknologiske HMS-plattform. 

Ofte stilt spørsmål

Hvem og hvorfor må man ha et hms system?

Uansett antall anstatte gir et hms system deg bedre oversikt og kontroll. Et HMS-system reduserer risiko og muliggjør bedre beslutningstaking, og øker også selskapets bunnlinje. Enda viktigere, det er den eneste måten å sikre at du gjør det riktige med tanke på dine ansatte, og holde dem trygge mens du skaper et produktivt miljø som fremmer hele selskapets suksess.

1. Den effektiviserer prosessen med datainnsamling. Når du får et hms system, vil det gi deg en plattform der du enkelt kan samle inn data.

2. Fremme helsen til dine arbeidere.
Dine ansatte er en viktig del av virksomheten din. Hvis du vil øke produksjonen og øke fortjenesten, er det viktig å investere i ansattes velvære.

3. Forbedre samsvar.
Når du investerer i et hms system, vil du lære om de lovgivningsmessige og forskriftsmessige kravene som bedriften din må overholde for å kunne operere.

4. Redusere papirarbeid.
Noen virksomheter har fortsatt en manuell HMS prosess, som er veldig tidskrevende. Selv om dette systemet er billigere enn det automatiserte HMS-systemet, kaster du bort mye tid på å fylle ut data manuelt.

5. Mer strømlinjeformet ledelsesarbeid.
HMS systemet gjør ledelsesarbeidet mer effektivt, og dette forbedrer selskapets samlede produksjon. Dette systemet effektiviserer koordinering av arbeidet i forskjellige avdelinger.

Hvor ofte skal virksomhetens hms-system evalueres og revideres?

Innen HMS fastslåes det at helse- og sikkerhetsytelsen bør gjennomgås minst en gang i året. Bedrifter kan bestemme seg for å gjennomgå dem hver tolvte måned, hver sjette måned, eller enda oftere hvis arbeidsplassene endres raskt. Et automatisert system hjelper deg med evalueringer og revisjoner i forhold til dine regelverk, rutiner og instrukser.