Risikovurdering av kjemikalier blir enkelt med ferdige maler i EcoOnlines Chemical Manager
Risikovurdering av kjemikalier

Få komplett oversikt over risikobildet i virksomheten

  1. Raskere oversikt gjør det enklere å prioritere tiltak
  2. Beskytt de ansatte fra farlig eksponering av kjemikalier
  3. Gjør smartere innkjøp basert på rask oversikt over hvilke produkter som har lavest risiko
  4. Få full kontroll med versjonshistorikk

Krav til risikovurdering  finnes i Arbeidsmiljøloven og er en viktig metode for å avdekke risiko knyttet til kjemikalier. Ved hjelp av risikovurderinger blir det enklere å planlegge arbeidet slik at det blir utført på en trygg og forsvarlig måte. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. 

Risikovurdering skal dokumenteres og med det rette verktøyet blir det enkelt å vise til at man har orden i papirene ved for eksempel tilsyn.


.

“Med EcoOnline har vi et system som gir orden på kjemikaliene. Det har også gitt oss mange gode verktøy som gjør at vi kan følge myndighetenes krav, som for eksempel risikovurdering. Våre ansatte føler seg tryggere når vi har kontroll på kjemikaliene.”
Harpreet Singh Bains, Kvalitetsleder Vy Buss AS Vy_transparent

Fordeler

Chemical Risk Assessment_benefit_1
Effektivt

Gjennomfør risikovurderinger raskt og enkelt ved hjelp av ferdige maler

  • Gir rask oversikt over hvilken risiko som er knyttet til bruk og oppbevaring av virksomhetens ulike produkter
  • Hjelper arbeidsgivere med å overholde ansvaret for å kartlegge og risikovurdere bruken av kjemikalier i virksomheten
  • Når risikovurderingen er enkel å forstå blir det lettere å iverksette nødvendige tiltak
Chemical Risk Assessment_benefit_2
Oversiktlig

Legg inn sikkerhetstiltak direkte i malene og få automatiske beregninger av risiko

  • For hvert produkt opprettes det risikorapport som raskt gir den informasjonen som behøves for å sikre trygg bruk og oppbevaring
  • Enkelt å se faremerking og danne seg et umiddelbart inntrykk av risiko
  • Ikoner for personlig verneutstyr og førstehjelp gjør rapportene raske å lese og lette å forstå

Våre kunder stoler på oss

Premier_Foods_logo.svg
Logo-Kerry-Group-2016
ROCKWOOL-Logo
Wilhelmsen_Logo_RGB-1600
Würth

Lotte
Account Manager, EcoOnline

Ta kontakt for å lære mer om risikovurderinger

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

Snakk med en av våre eksperter og bli bedre kjent med alle mulighetene som finnes i det digitale stoffkartoteket.

Kontakt oss

Visste du at

1 av 4

oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på jobben?  Dette er stoffer som er farligere enn folk flest er klar over, og som kan gi kreft, luftveissykdommer, hudsykdommer, allergier, skader på hjerne og nervesystem, fertilitetsproblemer og fosterskader.

Last ned en guide som hjelper deg i gang med risikovurderingen

Les vår blogg -

skrevet av EcoOnlines fremste eksperter på HMS

 

Farlige stoffer på arbeidsplassen

Hver dag eksponeres flere tusen mennesker for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, uten å være klar over det. En av årsakene til at farlige stoffer skaper mye usikkerhet er fordi de ofte er vanskelig å identifisere. Har du oversikt over hvilke stoffer som finnes på din arbeidsplass?

Les mer

Menn, yrke & kreft – den dystre sammenhengen

Det er ikke uvanlig at det tar 20 – 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft. Derfor er det mange arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke vet at eventuell sykdom kan skyldes at de håndterer eller håndterte farlige stoffer i arbeidshverdagen.

Les mer

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter oppgir nærmere 37 prosent at det finnes registerpliktige stoffer på arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers ansvar å opprette og føre register over hvilke stoffer de ansatte eksponeres for, og risiko dette innebærer.

Les mer

Kontakt oss