"Det er en lettvint løsning der man får beskjed om når sikkerhetsdatabladene må risikovurderes, byttes osv. Det er enkelt å vurdere substitusjon samt å printe ut etiketter" - Ida Langseth, Daglaborant.

Fra mange permer

Tidligere hadde vi et egetprodusert stoffkartotek her på fabrikken. Det vil si en alfabetisk oversikt i et Worddokument over papirversjonene som var spredd i mange permer rundt om i alle avdelinger.

Det var mange permer som måtte oppdateres, og man fikk vel på følelsen av at man printet ut en hel regnskog i løpet av et år. Det var ikke så lett synlig at et kjemikalie var helseskadelig.

Til alt i skyen

I dag har vi ett fullstendig stoffkartotek i papirversjon stående i resepsjonen.

Ellers blir EcoOnline benyttet i alle avdelinger. Det er en lettvint løsning der man får beskjed om når sikkerhetsdatabladene må risikovurderes, byttes osv.

Det er enkelt å vurdere substitusjon samt å printe ut etiketter. Det er lett synlig om kjemikalier er brann, miljø og/eller helsefarlige.