Last ned din guide her

Når du mottar et sikkerhetsdatablad som inneholder et REACH-registreringsnummer og et eksponeringsscenario, betyr det at din virksomhet er pålagt nye plikter. Har du oversikt over hvilke? Og ikke minst, hvordan oppfylle disse?

Et eksponeringsscenario skal inneholde praktiske råd for sikker bruk av et stoff, gjennom hele dets livssyklus, uten å risikere skade på mennesker og miljø.

Eksponeringsscenarier skal i tillegg utdype informasjon om bruksbetingelser (for eksempel begrensing på varighet), samt beskrive risikohåndteringstiltak (som for eksempel ventilasjonsanlegg og luftfiltersystemer). Det kan komme som et vedlegg eller være integrert i sikkerhetsdatabladet.

Et sikkerhetsdatablad som inneholder eksponeringsscenarier kalles et utvidet sikkerhetsdatablad, og forkortes eSDS.

Er du usikker på hva du skal gjøre dersom du har mottatt et eksponeringsscenario? Last ned vår enkle guide og skaff deg rask oversikt over hvilke krav som stilles, og få praktiske råd til hvordan du kan oppfylle disse.