Med koronaviruset oppstår det en helt ny risiko. Hvordan skal virksomheter kunne håndtere det nye risikobildet på en effektiv måte? Hva må til for at de skal kunne fortsette å ivareta en trygg arbeidsplass under en tid med kontinuerlig flyt av informasjon?

Tilbake til nyhetsoversikten
Publisert
25. mars 2020

EcoOnline leverer digitale løsninger for håndtering av HMS-arbeidet. For å gjøre det enklere for virksomheter å tilpasse seg en situasjon i stadig endring har EcoOnline oppdatert sitt HMS-verktøy, Safety Manager, med spesialtilpassede maler og sjekklister for koronavirus-pandemien.

– EcoOnline ønsker å hjelpe virksomheter i en krevende tid, og mer enn noen gang er det viktig at så mange virksomheter som mulig får tilgang til enkle verktøy som hjelper dem å redusere risiko og ivareta de ansattes helse og sikkerhet, sier Göran Lindö, administrerende direktør i EcoOnline.

 

LES MER: EcoOnline følger utviklingen av koronaviruset nøye og har opprettet en samleside for alle relevante tips og triks for HMS-personell.

Lanserer nye korona-tilpassede funksjoner og ressurser

EcoOnlines produkt og utviklingsteam har jobbet hardt for å gjøre aktuelle maler og sjekklister tilgjengelig i Safety Manager-applikasjonen. Systemoppdateringen inkluderer:

  • Sjekkliste for beredskap: dette er en liste som vil sikre at organisasjonen din implementerer beste praksis for å håndtere COVID-19-krisen ved å kontinuerlig legge til rette for å evaluere og oppdatere beredskapen.
  • Rapportmal for smitte: Denne malen lar brukerne rapportere hendelser knyttet til tilfeller av smitte. Enten som verifisert smitte eller ved fare for eksponering. I malen kan man også legge til informasjon om økt trussel om smitte, samt forbedringsforslag for å redusere risikoen for eksponering.
  • «Arbeide trygt hjemme»: sjekkliste for å legge til rette for både sikkerhet og de ergonomiske arbeidsforholdene på hjemmekontor. Tilrettelagt for å enkelt kunne sendes til alle ansatte for oppfølging.

For en trygg arbeidsplass – i dag og i morgen

Med de mange og raske endringene vi står overfor i dag, kan det være utfordrende for å tilpasse seg en ny virkelighet. En forutsetning for å lykkes med å ivareta systematisk og effektiv HMS er kun mulig gjennom å opprettholde og samtidig kunne implementere nye prosesser.

– EcoOnline er her for å støtte deg, selv i disse usikre tider. Vi er et selskap som er opptatt av å beskytte mennesker og miljøet og vi anser det som vår plikt å hjelpe i en vanskelig tid.

Safety Manager består av en plattform med brukervennlige verktøy for å planlegge, administrere og implementere beste praksis for helse, miljø og sikkerhet, inkludert verktøy for:

Safety Manager er i tillegg eneste HMS-verktøy på markedet med en «Smartforms-modul«, som lar alle virksomheter lage sine egne maler skreddersydd sine behov.

 

"Mange av våre kunder jobber i utsatte og samfunnskritiske yrker. Vi sender en spesiell takk til alle dere som står på for alle oss andre!"