Tiltaks- og grenseverdier

Tiltaks- og grenseverdier skal beskytte arbeidstakerne mot fare på grunn av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i virksomheten.

Mange arbeidstakere er eksponert for farlige kjemikalier i sitt arbeid. For disse finnes det en øvre grenser for hvor mye han eller hun kan utsettes for av enkelte stoffer i løpet av en 8-timers arbeidsdag.

Disse grensene kalles for grenseverdier, og utgjør en viktig premiss for risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre.

Det finnes en egen forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Den finner du i sin helhet på Lovdatas nettisder.

 

Se også Eksponeringsregister.