6 faktorer som krever eksponeringsregister

Det er det ikke alltid like enkelt å svare på. For å gjøre det enklere for deg å identifisere om det finnes faktorer på arbeidsplassen din som krever eksponeringsregister, har vi samlet alle i ett enkelt dokument...

Les mer

Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene omhandler planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Les mer

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven finner man de ytre rammene for hva som gjelder for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Les mer

Book en demo

Kartlegg dine kjemikalier, vurder risiko og se hva du kan erstatte.

Les mer

CLP merking – nye faresymboler

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

Les mer

CLP merking – nye faresymboler

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

Les mer

Datablad for kjemikalier

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Les mer

Den enkleste metoden for å samle og dele dine sikkerhetsdatablader

Les mer

Dette blir prioriterte tilsynspunkter de neste fire årene

REACH og CLP er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning, begrensning og merking av kjemikalier. Gjennom EØS-avtalen gjelder EUs kjemikalieregelverk også for Norge, og mange av tilsynene som utføres skjer parallelt i alle land...

Les mer

Distributør

En distributør er en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, herunder en detaljist, som for en tredjepart lagrer eller bringer i omsetning et stoff, alene eller i en stoffblanding.

Les mer