Kjemikalier og rådgivning

Rådgivning rundt kjemikalier, regelverk og krav.

CLP

Oversikt over kjemikalierådgivning

EcoOnline tilbyr et bredt spekter av regulatoriske tjenester til selskaper på tvers av en rekke bransjer. Disse tjenestene lar bedrifter sikre at de er i samsvar med ulike regelverk knyttet til kjemikalier.


Hvilke tjenester tilbyr vi?

 

UFI KODER OG POISON CENTER NOTIFICATION (PCN)

 • Notifisering i henhold til artikkel 45, Vedlegg VIII til CLP (EU 1272/2008)
 • Opprettelse av UFI-koder
 • Rådgivning rundt plikter og krav til leverandør av kjemikalier

NASJONAL PRODUKT DEKLARERING

 • Bistand med å samle påkrevet informasjon
 • Deklarering av kjemikalier til nasjonale myndigheter (NO+SE+FI+DK)
 • Årsoppdatering av solgte mengder

SCIP – REGISTRERING AV STOFFER MED GRUNN TIL BEKYMRING I PRODUKTER

 • Sjekk av tilstedeværelse av kandidatlistestoffer > 0,1 vekt% i produkter
 • Registrering i SCIP-databasen
 • Utarbeidelse av produktdatablad for artikkel

HOCNF – HARMONIZED OFFSHORE CHEMICAL NOTIFICATION FORMAT

 • Rådgivning om krav til HOCNF gjelder for kundens kjemikalier, og i hvilken grad
 • Utarbeidelse av HOCNF rapport
 • Bistand til å kategorisere kjemikalie
 • Rådgivning tilknyttet HOCNF

GENERELL RÅDGIVNING INNEN KJEMIKALIEREGELVERK

 • Bistand med søknader, notifiseringer, registreringer og annen dokumentasjon knyttet til kjemikalier
 • Rådgivning vedrørende biocider, REACH, CLP, internkontroll, risikovurderinger, substitusjon etc.
 • Bistand med å lukke avvik etter inspeksjoner fra myndighetene

AA---Quote-Valvoline-150x100

“Uten EcoOnline hadde vi måttet ansette en ekstra person til å håndtere alle våre sikkerhetsdatablader!"

- Juliana Hestad, Product Manager, Valvoline Oil AS 

Vi hjelper deg med rådgivning rundt kjemikalier og regelverk


Hvis du ønsker å snakke med noen i forhold til kjemikalier, bistand og informasjon, kontakt teamet vårt i dag.

 
Send forespørsel
Untitled design (6)-Aug-03-2022-12-12-23-48-PM-2

Irene Solvang Sortland

Head of support & training

EcoOnline Norge

Se våre siste artikler

| occupational safety
HMS på byggeplass

HMS på byggeplass er noen steder totalt fraværende, mens andre byggeplasser virkelig har forstått hvorfor disse tre...

| occupational safety
Ny lov skal fremme sosial bærekraft

Første juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft, med krav om at virksomheter skal gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til...

| occupational safety
Systematisk HMS-arbeid

Du har helt sikkert hørt ordene «systematisk HMS-arbeid». Men hva ligger egentlig i disse ordene? Målet med dette...