GRATIS WEBINAR

Avviks- og ulykkeshåndtering, en viktig del av HMS arbeidet.

Joakim Magnussen

Sammendrag

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik og ulykker. Likevel er mangel på eller feil i avvikshåndteringen, de hyppigste årsakene til reaksjoner ved tilsyn. Vi arrangerer webinar om Avvik og Ulykke for å bidra til å øke kunnskapen om dette temaet. Joakim, en av våre HMS-eksperter vil forklare lovverket, gå gjennom trinnene i en avviks- og ulykkeshåndtering og du vil få mulighet til å stille spørsmålene du har om temaet. Håper vi ses!

Foredragsholder

Joakim_photo
Joakim Magnussen - Produktspesialist

Møt Joakim, han har jobbet med alt fra A til Å innen HMS og har over 15 års erfaring hvor han blant annet har vært HMS sjef, HMS rådgiver og verneombud. I dag er Joakim produktspesialist for EcoOnlines HMS-system, EcoOnline EHS.