Psykososialt Arbeidsmiljø | Webinar
GRATIS WEBINAR

Psykososialt arbeidsmiljø

Karine tar deg igjennom tips og råd om psykososialt arbeidsmiljø

NO Webinar LP template (2)

Sammendrag


Dato: 16.02.2023
Tid: 13:00-13.45

Det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskelig å gripe tak i. Det er ikke «sort på hvitt». Det er ikke noe vi kan se med det blotte øye, for så å sette to streker under.

Men, det psykososiale arbeidsmiljøet er grunnmuren for en god dag på jobben. For omdømme, økonomi – og ikke minst for den enkeltes trygghet.

I dette webinaret skal vi sammen se på det psykososiale arbeidsmiljøet. Hvilke regelverkskrav som gjelder, hva det egentlig koster å lukke øynene for dette litt uhåndgripelige og vanskelige temaet. Og ikke minst, så skal vi sammen se på de 5 grepene vi kan ta for å skape en kultur der psykososialt arbeidsmiljø blir noe vi alle har i ryggmargen. For at det kan redde liv og bidra til god psykisk helse? Det kan det!  


Har du spørsmål? I Webinaret har du også mulighet til å stille de spørsmålene du måtte ha og få svar på disse live i webinaret.

Har du ikke anledning til å delta live på webinaret så kan du se opptak av webinaret i etterkant. 
Foredragsholder

Karine Einang fix-51-croppedi
Karine Einang, Einang Safety
DETTE SIER DELTAKERE OM WEBINARENE VÅRE
"Dere har en fin måte å nå gjennom skjermen på og det er tydelig at dere kan det dere holder på med - samt formidle det :-)"